Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk)

Download

WTCB tijdschrift, 1997/09/00, nr 3, p. 13-21.


Auteurs:

  • De Cuyper (K.)
  • Dinne (K.)

Jaar: 1997
Ref: CSTC1034542


Prijzen: 3,18 EUR

Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk)

Bondige beschrijving van het verschijnsel van de corrosie van centrale-verwarmingsinstallaties en van de voornaamste invloedsfactoren (corrosie van het staal in water, oorsprong van de zuurstof in de installatie), gevolgd dooor aanbevelingen ter beperking van de corrosie in cv-installaties met warm water : kwaliteit van het vulwater en van het water van de installatie of verwarmingsvloeistof ; ontwerp, materialen en uitvoering van de cv-installatie (aanbevolen materialen voor de leidingen, kranen en hulpstukken, verwarmingslichamen en ketels ; keuze, maatvoering en plaatsing van het expansievat, controle van de persdruk ; plaatsing van de waterteller, van een slibafscheider, van de aftap- en spoelkranen, van de afscheiders en spuikranen, enz.).