Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Gebruik van explosieven in de bouwsector. (Onderzoek)

Download

Gebruik van explosieven in de bouwsector. (Onderzoek)

Classificatie van explosieven volgens hun chemische samenstelling en hun karakterisatie. Voornaamste in de bouw gebruikte explosieven (dynamiet en emulsiepatronen), ontsteking (pyrotechnisch en elektrisch), berekening en plaatsing van de ladingen ("TNT-equivalent"), weerslag van de explosie (trillingen in de bodem, luchtschokgolven, puinuitslag), Belgische reglementering inzake explosieven en toe te passen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van explosieven.