Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek)

Download

Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek)

Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van kringloopaggregaten van beton en metselwerk voor de fabrikatie van metselblokken, alsook de karakterisatie van die blokken volgens de norm NBN B 21-001 (karakteristieken van uitzicht, controle van de vlakheid van de zijden, de rechtheid van de kanten en van de vorm, bepaling van de afmetingen, van de schijnbare droge volumemassa van het materiaal, van de druksterkte en absorptie door onderdompeling, en vorst-dooiproeven) en volgens enkele andere parameters (gehalte aan radioactieve stoffen, thermische geleidbaarheid, geluidsisolatie).