Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek)

Download

WTCB tijdschrift, 1995/09/00, nr 3, p. 13-21.


Auteurs:

  • Legrand (C.)
  • Rousseau (E.)
  • Van Dessel (J.)

Jaar: 1995
Ref: CSTC1028659


Prijzen: 3,18 EUR

Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek)

Beknopt overzicht van de recyclage van bouw- en sloopafval in de meeste West-Europese landen: jaarlijkse productie van bouw- en sloopafval in Europa, samenstelling en bestemming van het afval, recyclage van het afval (hoeveelheid gerecycleerd afval en recyclage-installaties), gebruik van kringloopgranulaten in de wegenbouw en in beton en reglementeringen inzake kringloopgranulaten (op Europese en nationale schaal, certificatie), technisch-economische factoren die de recyclage beïnvloeden.