Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)

Download

WTCB tijdschrift, 1993/09/00, nr 3, p. 42-44.


Jaar: 1993
Ref: CSTC1017915


Prijzen: 3,18 EUR

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)

Overzicht van de wijzigingen van het decreet van de Vlaamse Executieve dat op 1 september 1993 van kracht werd, en waarin de minimumeisen zijn bepaald inzake thermische isolatie van woningen : globaal isolatieniveau en maximum K-coëfficiënt van elementen van eengezinswoningen.