Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Draagwijdte van de normen in de bouw in België en in Europa. (Van Normen & Reglementen)

Download

Draagwijdte van de normen in de bouw in België en in Europa. (Van Normen & Reglementen)

Definitie en draagwijdte van de Belgische normen en normatieve documenten (Belgische normen, gehomologeerde Belgische normen, geregistreerde Belgische normen) en van de Europese normen en documenten van het CEN (Europese EN-norm, harmonisatiedocument HD, Europese prenorm ENV, geharmoniseerde Europese norm).