Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek)

Download

WTCB tijdschrift, 1993/03/00, nr 1, p. 3-13.


Auteurs:

  • Vandaele (L.)
  • Wouters (P.)

Jaar: 1993
Ref: CSTC1017896


Prijzen: 3,18 EUR

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek)

Strategieën voor het beheer van de luchtkwaliteit in gebouwen : beperkt gebruik van bepaalde producten, gebruik van vervangingsproducten, luchtfiltrering, ventilatie. Evaluatie van de luchtdichtheid van een gebouw en van het luchtverversingsvoud. Minimumeisen gesteld aan een ventilatie-installatie : technische eisen (keuze van de debieten, luchtfiltratiesystemen, verbruik en onderhoud), comforteisen (geluidsoverlast, reukhinder, tocht), enz. Ventilatie en energieverbruik : het hercirculatiesysteem, warmterecuperatie, gemoduleerde ventilatie.