Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen

Download

Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen

Verschillende modellen voor de berekening van de luchtinfiltratie in gebouwen,hun toepassingsdomein en -beperkingen.Gegevens die in de verschillende modellen moeten worden ingevoerd en interpretatie van de resultaten. Deze modellen worden gebruikt voor de simulatie van de ventilatie van gebouwen. Toekomstperspectieven: sedert enkele tijd wordt de invloed van de luchtstroming in gebouwen op de kwaliteit van de omgevingslucht in vraag gesteld, met als gevolg een toenemende belangstelling voor de modellen die toelaten de kwaliteit van de lucht te evalueren.