Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap

Download

WTCB tijdschrift, 1988/06/00, nr 1/2, p. 3-13.


Auteur: Uyttenbroeck (J.)


Jaar: 1988
Ref: CSTC1009847


Prijzen: 0,33 EUR per pagina

Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap

Evolutie van de thermische reglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Gemeenschappelijke vergelijkingsbasis (diagram van de gemiddelde thermische transmissiecoëfficiënt van het gebouw). Algemeen overzicht van de verschillende nationale eisen inzake thermische isolatie en analyse van de resultaten onder de vorm van een grafiek. Voorstel van een Europese richtlijn inzake thermische isolatie.