Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/05/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Onderhoud en vernieuwing van ketelinstallaties (stookketels en schoorsteen)

Onderhoud en vernieuwing van ketelinstallaties (stookketels en schoorsteen)

Bepaling van de voorwaarden van de afvoer van de verbrandingsproducten van de ketel bij volle lading en deellading (meting van het percentage CO2 en O2, van de temperatuur van de rookgassen, van de verbrandingslucht, van het CO-gehalte en van de zwartheidsindex van de rook). Tests van veiligheidsvoorzieningen. Controle van de regeling. Evaluatie van de staat van de stookplaats, van de schoorsteen en van de ketel. Financiële balans (verhouding investering/afschrijving). Controlelijst of "Checklist" :totaalbeeld van de verschillende samenstellende elementen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. Onderhoud en vernieuwing van ketelinstallaties