Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Studie van de invloed van scheurinjectie voor de voorspanning

Download

WTCB Tijdschrift, 1981/06/00, nr 2, p. 35-47.


Auteur: Dubois (J.)


Jaar: 1981
Ref: CSTC1001348


Prijzen: 0,33 EUR per pagina

Studie van de invloed van scheurinjectie voor de voorspanning

Beschrijving van de proeven verricht door het WTCB voor de studie van de invloed van injecties in scheuren voor het onder voorspanning brengen, en inzonderheid in welke mate het na de injectie bekomen monolithisme een spanningsverdeling bewerkt die overeenstemt met deze die men ontmoet in een niet gescheurd gebouw. Resultaten van de proeven en interpretatie van de resultaten of gemeten vervormingen.