Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/06/2018

WTCB Home

Publicaties

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/04 Bouwpakketten en bouwsystemen : Technische eisen, conformiteits- en kwaliteitsverklaringen (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/04 Energiebewust bouwen ! Een actie van het Waalse Gewest voor energiebesparende woningen (Actueel)
Nr 2003/04 Gipsbepleistering op beton : Hoe het risico op loskomen beperken ? (Uit de praktijk)
Nr 2003/04 Het visuele comfort op voorhand bepalen (Onderzoek)
Nr 2003/03 Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/03 De windwerking op hellende daken. Het WTCB-onderzoek en zijn resultaten (Onderzoek)
Nr 2003/03 Granulaten : nieuwe normen zijn op komst ... of zijn er al (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/03 Rimpelvorming in soeple vloerbedekkingen (Uit de praktijk)
Nr 2003/03 Visueel comfort en normalisatie (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/02 Actieve gevels. (Actueel)
Nr 2003/02 Beton als bodembeschermend materiaal. Deel 1 : regelgeving en technologie. (Onderzoek)
Nr 2003/02 Betonverdichting door trilling. (Uit de praktijk)
Nr 2003/02 Rechtstreekse elektronische opvraging van de normen vanaf september 2003
Nr 2003/02 Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/01 Aanbevelingen voor de toepassing van projectbeheerprogramma's in KMO's. Deel 2 : opstelling van een planning. (Uit de praktijk)
Nr 2003/01 Rechtstreekse toegang tot de normen vanuit alle bestekken : de normen weldra beschikbaar op een gebruiksvriendelijke CD-ROM. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/01 Staalvezelbeton : certificatie op komst. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/01 Uitvoering van houten vloerbedekkingen : plaatsingsvoorwaarden vooraf controleren ! (Uit de praktijk)
Nr 2003/01 Ventilatie van nieuwe woningen in het Waalse Gewest. (Uit de praktijk)
Nr 2003/01 Zwammen in woningen. Deel 1 : inleiding tot de mycologie - gezondheidsrisico's - expertises. (Onderzoek)
Nr 2002/04 De slipweerstand van vloeren : een belangrijk veiligheidscriterium (Onderzoek)
Nr 2002/04 Dimensioneren van houtconstructies. Deel 3 : opname van de door het daktimmerwerk uitgeoefende spatkrachten (Uit de praktijk)
Nr 2002/04 Resultaten van een uitgebreid grondonderzoeksprogramma. Proeven op een ondergrond van Boomse klei te Sint-Katelijne-Waver (Onderzoek)
Nr 2002/04 Staal-betondraagconstructies. Deel 1 : Ontwerp bij uiterste grenstoestand volgens Eurocode 4 (Van Normen & Reglementen)
Nr 2002/03 Aanbevelingen voor de toepassing van projectbeheerprogramma's in KMO's. Deel 1 : analyse van de gebruikscontext. (Uit de praktijk)
Nr 2002/03 Luchtbewegingen en hellende daken. (Uit de praktijk)
Nr 2002/03 Luchtdichtheid van ventilatiekanalen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2002/03 Statische belastingsproeven op palen : Grondverdringende schroefpalen in Boomse klei. (Onderzoek)
Nr 2002/03 Toegankelijkheid van de bebouwde omgeving : Een introductie. (Onderzoek)
Nr 2002/03 Vloerbedekkingen met cementgebonden tegels. Deel 2 : gedrag volgens de plaatsingswijze. (Uit de praktijk)
Nr 2002/02 Onderzoek naar oorzaken van faillissementen van kleine en middelgrote bouwondernemingen. (Uit de praktijk)
Nr 2002/02 Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector. (Onderzoek)
Nr 2002/02 Vloerbedekkingen met cementgebonden tegels. Deel 1: schadeoorzaken. (Uit de praktijk)
Nr 2002/02 Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2002/01 Lood in de bouw. (Uit de praktijk)
Nr 2002/01 Meten van de warmteafgifte van verwarmingslichamen : Toepassing van de nieuwe norm EN 442. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2002/01 Optimale geluidsisolatie tussen rijwoningen. (Uit de praktijk)
Nr 2002/01 Speciale betonsoorten. (Onderzoek)
Nr 2001/04 Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van bouwdelen : nieuw addendun NBN B 62-002/A1. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2001/04 De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel 2 : berekening van het brandgedrag van houtconstructies. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2001/04 De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek)
Nr 2001/04 Kathodische bescherming van betonstaal : een nieuwe Europese norm. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2001/04 Verlijmen van bakstenen bij gevelmetselwerk : een alternatief voor traditioneel metselwerk. (Onderzoek)
Nr 2001/03 De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel 1 : belasting op draagsystemen bij brand en berekening van het gedrag bij brand van betonconstructies. (Van normen & reglementen)
Nr 2001/03 Loskomen van gipsbepleistering. Een stand van zaken. (Onderzoek)
Nr 2001/03 Uitwisseling van grafische informatie bij het ontwerpen en uitvoeren van gebouwen. (Uit de praktijk)
Nr 2001/02 De alkali-silicareactie. Basisbegrippen en belang in België. (Onderzoek)
Nr 2001/02 Dimensioneren van houtconstructies. Deel 1 : draagvloeren in woningen. (Uit de Praktijk)
Nr 2001/02 Gewapend metselwerk. Deel 2 : toepassingen en berekening. (Uit de Praktijk)
Nr 2001/01 De beheersing van het bouwprocess (Uit de praktijk)
Nr 2001/01 Geluidsisolatie tussen twee vertrekken : inleidende begrippen (Onderzoek)
Nr 2001/01 Geluidsisolatie van houten vloeren (Uit de praktijk)
Nr 2001/01 Gewapend metselwerk. Deel 1 : materialen en uitvoering. (Uit de praktijk)
Nr 2001/01 Trillingen in gebouwen : invloed van het ontwerp van draagvloeren (Onderzoek)
Nr 2000/04 Legionellabesmetting in sanitaire installaties : Hoe kan men ze bestrijden ? (Onderzoek)
Nr 2000/04 Lokaliseren van onthechting van betonherstellingen. Ontwikkeling van een draagbare ultrasoonscanner (Actueel)
Nr 2000/04 Schimmelvorming in woningen (Uit de praktijk)
Nr 2000/04 Staalvezelbeton - Deel 2 : specifieke eigenschappen vergen aangepast ontwerp (Onderzoek)
Nr 2000/03 Akoestisch comfort binnen woningen : bescherming tegen vliegtuiglawaai. (Uit de praktijk)
Nr 2000/03 Staalvezelbeton - Deel 1 : een kwarteeuw oud en bijna volwassen. (Onderzoek)
Nr 2000/03 Zelfverdichtend beton : technologie van de toekomst. (Onderzoek)
Nr 2000/02 Decoratieve hogedruklaminaten (HPL en aanverwante platen. Deel 2 : Verwerking in binnenschrijnwerk. (Uit de praktijk)
Nr 2000/02 Dimensionering van geotechnische constructies: hoe bruikbaar is Eurocode 7 in de praktijk? (Deel 3). (Van Normen & Reglementen)
Nr 2000/02 Gulden regels om duurzaam te bouwen. (Uit de praktijk)
Nr 2000/02 Nieuw isolatiereglement in het Brussels Gewest sinds 1 januari 2000. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2000/02 Vervuiling en verwering van steenachtige materialen door micro-organismen. (Onderzoek)
Nr 2000/01 Akoestische problematiek van deuren. (Uit de praktijk)
Nr 2000/01 Decoratieve hogedruklaminaten (HPL) en aanverwante platen. Deel 1 : Materialen. (Uit de praktijk)
Nr 2000/01 Doeltreffendheid en duurzaamheid van hydrofobeermiddelen : prenormatief voorstel. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2000/01 PLEIADE : warm in de winter, koel in de zomer. Zomercomfort door passieve koeling. (Onderzoek)
Nr 1999/04 Kwaliteit, veiligheid en milieu: drie in één! (Uit de praktijk)
Nr 1999/04 Natuurlijke ventilatie in kantoorgebouwen. (Onderzoek)
Nr 1999/04 Realkalisatie van beton. Huidige toestand van de kennis. (Onderzoek)
Nr 1999/04 Ventilatie en schrijnwerk: praktische gevolgen van de normeisen. (Uit de praktijk)
Nr 1999/03 Gastoestellen voor verwarming en warmwaterproductie: hoe problemen vermijden? (Uit de praktijk)
Nr 1999/03 Puingranulaten en gerecycleerd beton : nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 2 : gerecycleerd beton. (Onderzoek)
Nr 1999/03 Restauratie van buitenmuren : steenversteviging. (Onderzoek)
Nr 1999/02 Dimensionering van geotechnische constructies: hoe bruikbaar is Eurocode 7 in de praktijk ? (Deel 2). (Van Normen & Reglementen)
Nr 1999/02 Europese normalisatie inzake bouwakoestiek. 2de deel. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1999/02 Oppervlakteafwerking van natuursteen. (Uit de praktijk)
Nr 1999/02 Puingranulaten en gerecycleerd beton : Nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 1 : naar kwaliteitsverbetering. (Onderzoek)
Nr 1999/02 Restauratie van buitenmuren : beoordelen van oud metselwerk. (Onderzoek)
Nr 1999/01 Betonherstelling : goedgekeurd of genormaliseerd ? (Van Normen & Reglementen)
Nr 1999/01 Europese normalisatie inzake bouwakoestiek. Deel 1: beoordeling van de lucht- en contectgeluidsisolatie. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1999/01 Restauratie van buitenmuren : gevelafwerking met pleister en verf. (Onderzoek)
Nr 1998/04 Certificatie inzake kwaliteit, veiligheid en milieu: ISO 9000, ISO 14001, VCE en BeSaCC. (Uit de praktijk)
Nr 1998/04 Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek)
Nr 1998/04 Strategieën voor het testen en beoordelen van betonconstructies. (Uit de praktijk)
Nr 1998/03 Diagnose van beton. (Onderzoek)
Nr 1998/03 Dimensionering van geotechnische constructies: hoe bruikbaar is Eurocode 7 in de praktijk ? (Deel 1). (Van Normen & Reglementen)
Nr 1998/03 Geluidsisolatie van vensters (2). (Uit de Praktijk)
Nr 1998/03 Verankering in beton. Deel 2 : berekening, uitvoering en toepassingsvoorbeelden. (Uit de Praktijk)
Nr 1998/02 Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk)
Nr 1998/02 Infraroodthermografie : enkele bouwtoepassingen. (Actueel)
Nr 1998/02 Nabehandeling van vers beton. (Onderzoek)
Nr 1998/02 Paalbelastingsproeven te Limelette. Deel 2 : Dynamische proeven. (Onderzoek)
Nr 1998/02 Trillingen in gebouwen: nieuwe proefpost voor het laboratorium. (Onderzoek)
Nr 1998/02 Trillingshinder in gebouwen : stand van de normalisatie. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1998/01 Asbest in gebouwen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1998/01 Geluidsisolatie van vensters. Toepassing van de nieuwe norm EN ISO 717-1:1996 - Deel 1 : akoestische prestaties van glas. (Uit de praktijk)
Nr 1998/01 Restauratie van buitenmuren : gevelreiniging. (Onderzoek)
Nr 1998/01 Verankering in beton en metselwerk. Deel 1 : overzicht van de systemen. (Uit de praktijk)
Nr 1997/04 Corrosie in centrale verwarmingsinstallaties. Deel 2 : Gebruik, waterbehandelingen en reiniging van CV-installaties. (Uit de praktijk)
Nr 1997/04 De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1997/04 Paalbelastingsproeven te Limelette. Deel 1 : Statische proeven. (Onderzoek)
Nr 1997/04 Zuiverheid van zand. (Onderzoek)
Nr 1997/03 Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk)
Nr 1997/03 Gebruik van explosieven in de bouwsector. (Onderzoek)
Nr 1997/03 Milieureglementering voor kleine werkplaatsen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1997/03 Verhardingen van ter plaatse gestort beton : oppervlakteschade. (Uit de praktijk)
Nr 1997/02 Duurzaamheid van graniet in de bouw. (Onderzoek)
Nr 1997/02 Luchtgeluidsisolatie bij pannen- en leiendaken. (Uit de praktijk)
Nr 1997/02 MDF-platen voor schrijnwerk: Aanbevelingen voor verwerking en plaatsing (2). (Uit de praktijk)
Nr 1997/02 Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek)
Nr 1997/02 Thermische isolatiesystemen: Het gebruik van Ru-waarden. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1997/01 Bestandheid van structurele kitten tegen UV-stralen: Welke proefprocedure voor welk materiaal? (Van Normen & Reglementen)
Nr 1997/01 MDF-platen voor schrijnwerk: Aanbevelingen voor verwerking en plaatsing (1) (Uit de praktijk)
Nr 1997/01 Minimaliseren van het risico op legionairsziekte (Onderzoek)
Nr 1997/01 Steen en marmer, geplaatst met cementmortel: hoe vlekken voorkomen? (Uit de praktijk)
Nr 1997/01 Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek)
Nr 1996/04 Buitenwanden van glazen bouwstenen. (Uit de praktijk)
Nr 1996/04 Gedeeltelijke prefabricatie van balken in gewapend beton (Uit de praktijk)
Nr 1996/04 Industriële reststoffen. Gebruik in aanaardingen en onder funderingen van gebouwen. (Uit de praktijk)
Nr 1996/03 Betonschade door sulfaten: probleem uit het verleden of gevaar voor de toekomst? (Onderzoek)
Nr 1996/03 KMO's en kwaliteit. (Uit de praktijk)
Nr 1996/03 Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1996/02 Korrosiewerende bescherming van staalkonstrukties door middel van zink. (Uit de praktijk)
Nr 1996/02 Krimp- en kruipwaarden van beton. Berekening volgens de nieuwe norm NBN B 15-002. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1996/02 Uitvoering van mortelvoegen. Toelichting bij enkele klachten na het opvoegen. (Uit de praktijk)
Nr 1996/01 Aantasting van binnenschrijnwerk door de spinthoutkever. (Uit de praktijk)
Nr 1996/01 Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1996/01 Uitbloeiingen op baksteen metselwerk. (Onderzoek)
Nr 1995/04 Infiltraties langs schoorstenen en puntgevels. (Uit de praktijk)
Nr 1995/04 Scheurvorming in wanden van gewapend beton: Oorzaken en mogelijke remedies. (Onderzoek)
Nr 1995/04 Uitvoering van omkeerdaken: Opbouw, aansluitingen en afwerking. (Uit de praktijk)
Nr 1995/04 Vensters, bouwfysisch bekeken (1): ontwikkelingen en trends. (Onderzoek)
Nr 1995/03 Kollektief kanaal voor gastoestellen: Het CLV-systeem. (Aktueel)
Nr 1995/03 Loskomen van muurtegels in gebouwen. (Uit de praktijk)
Nr 1995/03 Over de betekenis en de toepassing van de norm NBN B 62-301. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1995/03 Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek)
Nr 1995/03 Trillingen veroorzaakt door bouwmachines: Voorspellingsmodellen voor de trillingshinder. (Onderzoek)
Nr 1995/02 Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1995/02 Gelijmde buitenbeglazing. (Uit de praktijk)
Nr 1995/02 Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium. (Onderzoek)
Nr 1995/01 Bescherming tegen graffiti. (Onderzoek)
Nr 1995/01 Rookterugslag bij open haarden. (Uit de praktijk)
Nr 1995/01 Toepassing van komposietwapeningen in beton: karakteristieken en duurzaamheid. (Onderzoek)
Nr 1995/01 Waterinfiltraties via het buitenschrijnwerk. (Uit de praktijk)
Nr 1994/04 De PLEIADE-woning. (Onderzoek)
Nr 1994/04 Het ATG-label, kwaliteitsmerk voor bouwprodukten en bouwsystemen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1994/04 Kwaliteit, kwaliteit, en nog eens kwaliteit! (Aktueel)
Nr 1994/04 Verhardingen van betonstraatstenen rond gebouwen. (Uit de praktijk)
Nr 1994/04 Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk)
Nr 1994/03 Enkele optische verschijnselen in dubbel glas. (Uit de praktijk)
Nr 1994/03 Eurokobra : een Europees projekt voor het maken van een koudebrugatlas op computer. (Onderzoek)
Nr 1994/03 Gevels van sierbeton (Onderzoek)
Nr 1994/03 Houten terrasvloeren. (Uit de praktijk)
Nr 1994/03 Uitwendige warmte-isolatie van waterleidingen en luchtkanalen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1994/02 Het kwaliteitsplan voor bouwplaatsen, een noodzaak. (Uit de praktijk)
Nr 1994/02 Klassifikatie van de gegevens voor de bouwnijverheid : Het technisch rapport ISO N35. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1994/02 Optische mikroskopie van bouwmaterialen met behulp van slijpplaatjes. (Onderzoek)
Nr 1994/02 Oregon en Douglas : een verduidelijking. (AKTUEEL)
Nr 1994/01 Cementsoorten kregen nieuwe benamingen op 1 januari 1994. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1994/01 Elektrochemische behandeling van betonkonstrukties. (Aktueel)
Nr 1994/01 Golfplaten van vezelcement. Deel 2 : warmte-isolatie en luchtdichtheid. (Uit de praktijk)
Nr 1994/01 Uitvoeringstoleranties voor cementgebonden bedrijfsvloeren. (Uit de praktijk)
Nr 1994/01 Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek)
Nr 1994/01 Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 2 : risico's voor de gezondheid. (Onderzoek)
Nr 1993/04 De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)
Nr 1993/04 Golfplaten van vezelcement. I : regen- en winddichtheid. (Uit de praktijk)
Nr 1993/04 Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/04 Luchtbellen in beton. (Onderzoek)
Nr 1993/04 Plenaire zitting van het Comité Euro-international du Béton : nieuwigheden inzake betonkonstrukties. (Aktueel)
Nr 1993/04 Vloerbedekkingen van organoclastische kalksteen : Enkele opmerkingen in verband met het gebruik. (Uit de praktijk)
Nr 1993/03 Het aspekt van hydraulische buitenbepleisteringen. (Uit de praktijk)
Nr 1993/03 Het loskomen en vervormen van parketvloeren. (Uit de praktijk)
Nr 1993/03 Planningprogramma's onder Windows : Evaluatie van vier programma's door het WTCB. (Onderzoek)
Nr 1993/03 Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)
Nr 1993/03 Vorstschade bij metselmortel van baksteengevels. (Onderzoek)
Nr 1993/02 Betonschade : een overzicht. (Uit de praktijk)
Nr 1993/02 De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw : oorsprong en huidige organisatie. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/02 Kunststof buizen voor centrale-verwarmingsinstallaties. (Aktueel)
Nr 1993/02 Natuursteen in gebouwen : 2. verwering en behandeling. (Uit de praktijk)
Nr 1993/02 Stortplaatsen die het milieu minimaal belasten : onderzoek naar een aangepaste opbouw. (Onderzoek)
Nr 1993/02 Vocht in gebouwen : oorzaken en remedies. (Uit de praktijk)
Nr 1993/01 Certifikatie van de betonkwaliteit : nieuwe Belgische procedure opgezet door het OCCN. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/01 Inkapselen van asbestspuitlagen. (Uit de praktijk)
Nr 1993/01 Natuursteen in gebouwen : 1. aantasting en diagnose. (Onderzoek)
Nr 1993/01 Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk)
Nr 1993/01 Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek)
Nr 1993/01 Vlaamse termische reglementering : maximale k-waarde van op te richten gemeenschappelijke wanden. (Aktueel)
Nr 1992/04 Hoe een kwaliteitssysteem opbouwen en invoeren. (Uit de praktijk)
Nr 1992/04 Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater : alle water behandelen! (Onderzoek)
Nr 1992/04 Kondensatie op beglazing : soms aan de binnenkant, soms aan de buitenkant. (Aktueel)
Nr 1992/04 Lawaaihinder bij bedrijven : het nieuwe reglement Vlarem 2. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1992/03 Gezond bouwen en binnenluchtkwaliteit: hoe erg zijn binnenruimten verontreinigd? (Onderzoek)
Nr 1992/03 Keuze van de dakhelling volgens het dakbedekkingsmateriaal. (Uit de praktijk)
Nr 1992/03 Radon: belangrijkste radioaktieve vervuiling. (Onderzoek)
Nr 1992/03 Specificeren van beton in de bestekken. Misverstanden en recente evoluties. (Uit de praktijk)
Nr 1992/03 Toepassing van de richtlijn "Bouwprodukten": Basiseis "Mechanische weerstand en stabiliteit van bouwwerken". (Van Normen en Reglementen)
Nr 1992/02 Naar kwaliteitszorg in de bouwonderneming. (Uit de praktijk)
Nr 1992/02 Praktijkprestaties van termostaatkranen: Proefmetodologie bij reële gebruiksvoorwaarden. Deel 2. (Onderzoek)
Nr 1992/02 Recyclage krijgt struktuur: Belgische verenigingen zetten zich in voor het recycleren van afvalstoffen. (Aktueel)
Nr 1992/02 Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk)
Nr 1992/02 Termische reglementering in Vlaanderen: een besluit van de Vlaamse Executieve. (Aktueel)
Nr 1992/02 Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1992/01 De Belgische norm NBN B 62-301: warmte-isolatie der gebouwen, peil van de globale warmte-isolatie (2de uitgave, februari 1989). (Aktueel)
Nr 1992/01 De bouwnijverheid in Europese kontekst. (Van Normen & reglementen)
Nr 1992/01 Detektie van korrosieschade bij konstrukties in gewapend beton: mogelijkheden en moeilijkheden van half-celmetingen. (Onderzoek)
Nr 1992/01 Praktijkprestaties van termostaatkranen. Proefmetodologie bij reële gebruiksvoorwaarden. Deel I. (Onderzoek)
Nr 1992/01 Vloeistoffen en uitrustingen: elektrische installaties in badkamers en doucheruimten. (Aktueel)
Nr 1992/01 Vochtproblemen onderaan muren bepleisterd met bezetmortels. (Uit de praktijk)
Nr 1990/04 Buitenterrasvloeren. (Vraag en antwoord)
Nr 1990/04 Het Basisdokument "Energie"
Nr 1990/04 Korrosie van stookketels en metalen schoorstenen door halogenen
Nr 1990/04 Zuurstofkorrosie bij verwarmingsinstallaties met kunststof buizen. Een stand van zaken
Nr 1990/03 De Belgische normalisatie op het gebied van de warmte-isolatie en de ventilatie van gebouwen
Nr 1990/03 Monitoring van trillingen bij konstrukties
Nr 1990/03 Ventilatie van de kruipruimte als remedie tegen radon-problemen: Voorspelling van de prestaties van verschillende strategieën
Nr 1990/03 Windbarsten in houten buitenschrijnwerk
Nr 1990/02 Het programma van de bouwheer
Nr 1990/02 Invoeren van een kwaliteitssysteem in het bouwbedrijf
Nr 1990/02 Kwaliteit door vorming
Nr 1990/02 Kwaliteitsbeheer in het bouwbedrijf
Nr 1990/02 Ontwerp en kwaliteit
Nr 1990/02 Voordelen van de kwaliteitsborging voor de globale projektbeheersing
Nr 1989/04 Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken
Nr 1989/02 Beheer van het onderhoud van bestaande gebouwen met behulp van de programmatuur KRONOS
Nr 1989/02 Belgische ervaringen inzake ventilatiekwaliteit in gebouwen
Nr 1989/02 Verwarmingssystemen
Nr 1989/01 Dynamische termische isolatie. Mogelijkheden en beperkingen
Nr 1989/01 Natuurlijke termocirculatie van de lucht en architektuur
Nr 1989/01 Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort
Nr 1989/01 Vereenvoudigde modellen voor de termische berekening van gebouwen. Invloed van de termische kapaciteit
Nr 1988/03 Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen
Nr 1988/02 De toepassing van het Waals termisch reglement. Enquête ter bepaling van de overeenkomst tussen de niveaus K70-Be500 en de realisaties in de Waalse Regio
Nr 1988/02 Drie jaar termisch reglement van het Waalse Gewest K70-Be500
Nr 1988/02 Specifieke problemen met betrekking tot de boekhouding in bouwbedrijven
Nr 1988/02 Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap
Nr 1987/04 Raming van de globale kosten door middel van de methode van de functionele elementen
Nr 1987/03 Het gedrag van kunststof buizen gebruikt voor verwarmingsvloeren
Nr 1987/01 Het beheer van het onderhoud van gebouwen. Een noodzaak
Nr 1987/01 Het opstellen van het onderhoudsboekje van een gebouw. Doelstellingen. (Vraag en antwoord)
Nr 1987/01 Praktische raadgevingen voor het testen van project management software voor PC
Nr 1987/01 Programmatuur voor de inschrijving en voor de vorderingsstaat
Nr 1986/02 Diagnosetechnieken voor elektrische installaties
Nr 1986/02 Enige methoden voor het lokaliseren van waterleidingen en het opsporen van lekken
Nr 1986/01 De dichtheid van de voeg tussen een muur en een badkuip van acryl. (Vraag en antwoord)
Nr 1985/04 Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi
Nr 1985/02 Funderingen op staal : oppassen voor plastische gronden. (Vraag en antwoord)
Nr 1985/02 Stabiliteit van hout en stabiliteit van buitenschrijnwerk. (Vraag en antwoord)
Nr 1984/04 Renovatie van elektrotechnische installaties in gebouwen
Nr 1984/02 Kwaliteit, waarborg voor de bouwnijverheid
Nr 1984/02 Lawaai rond bouwplaatsen
Nr 1984/02 Rimpelvorming in vloerbekledingen van het "soepele" type. (Vraag en antwoord)
Nr 1983/04 Metingen voor gebouwen. Meetmetoden voor hoeveelheden. Toepassing van de norm NBN B 06-001. (Vraag en antwoord)
Nr 1983/04 Termisch model van de type-eengezinswoning in België
Nr 1983/03 Beoordeling van buitenschrijnwerk in Dark Red Meranti (en zijn soortgenoten). (Vraag en antwoord)
Nr 1982/04 Uitbloeiingen in baksteenmetselwerk
Nr 1982/01 De rekenmetode van Glaser. (Speciaal nr)
Nr 1982/01 De vochtige lucht. (Speciaal nr)
Nr 1982/01 Evolutie van de inzichten inzake inwendige kondensatie. (Speciaal nr)
Nr 1982/01 Onderzoek van het hygrothermisch gedrag van lichte daken met bitumineuze afdichting. (Speciaal nr)
Nr 1982/01 Vochttransport in poreuze materialen. Teoretische grondslagen. (Speciaal nr)
Nr 1982/01 Voorbeelden van dakschade. (Speciaal nr)
Nr 1981/04 Puist- en blaasvorming in bitumineuze dakbedekkingen. (Vraag en antwoord)
Nr 1981/03 Bereiding van warm sanitair water. (Vraag en antwoord)
Nr 1981/01 Het lawaai veroorzaakt door sanitaire uitrustingen
Nr 1980/03 Noodzaak en opvatting van muurafdekkingen. (Vraag en antwoord)
Nr 1980/01 Natuurlijke ventilatie van eengezinswoningen
Nr 1980/01 Verwering van cementmortel door de toevoeging van gips aan het mengsel. (Vraag en antwoord)
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. De invloed van de bewoners op het energieverbruik
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Gebouwkarakteristieken die belang hebben voor het energieverbruik
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Het buitenklimaat
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Overzicht van het energieverbruik in de woning
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Termische isolatie van woningen
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Thermisch comfort in de woning
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Ventilatie en infiltratie
Nr 1978/03 Voorkomen van bouwschade
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht