Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Infofiches

EPB - Warm tapwater productie

Bekijk

EPB - Warm tapwater productie

Deze Infofiche bevat de belangrijkste parameters met betrekking tot warm tapwater waarmee men rekening dient te houden bij de berekening van het verbruikte primaire energieniveau. In deze fiche worden er vervolgens ook aanbevelingen gegeven voor de plaatsing van warm tapwater installaties.