Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Publicaties

Infofiches

Nr 73 Brandwerende deuren in brandwerende wanden. Prestatie-eisen
Nr 72.02 Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven
Nr 72.01 Ondermetselen van bestaande funderingen
Nr 71.03 Stortklaar beton voor de toekomst. Zelfverdichtend beton
Nr 71.02 Stortklaar beton voor de toekomst. Vezelversterkt beton
Nr 71.01 Stortklaar beton voor de toekomst. Beton met gerecycleerde granulaten (Update : november 2014)
Nr 70.02 Uitvoering van diepwanden
Nr 70.01 Uitvoering van stalen damwanden
Nr 69.09 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Luchtdichtheid van gebouwen.
Nr 69.08 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Oververhitting in residentiële gebouwen.
Nr 69.07 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Zonneweringen.
Nr 69.06 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische prestaties van beglazingen
Nr 69.05 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische prestaties van het buitenschrijnwerk
Nr 69.04 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van vloeren
Nr 69.03 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van platte daken
Nr 69.02 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van hellende daken.
Nr 69.01 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van gevels en andere muren die het beschermde volume begrenzen.
Nr 68 Informatisering van het bedrijfsbeheer in de bouwsector met een ERP-systeem
Nr 67.5.1.2.1.5 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Omega-palen.
Nr 67.5.1.2.1.4 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (De Waal).
Nr 67.5.1.2.1.3 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (Olivier).
Nr 67.5.1.2.1.2 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht van plastisch beton. Atlas-palen.
Nr 67.5.1.2.1.1 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Fundex®-palen.
Nr 67.4.1.1 Materiaalfiche I voor palen met grondverdringing (categorie I).
Nr 67.3.1 Uitvoeringstoleranties voor palen met grondverdringing (categorie I).
Nr 67.2.1 Richtlijnen voor de minimale h.o.h.-afstand van vers gebetonneerde palen met grondverdringing (categorie I).
Nr 67.1 Classificatie van paalsystemen.
Nr 66 De resourceplanning
Nr 64 Levenscyclusanalyse of LCA
Nr 63 De verschillende fasen bij de opstelling van een planning
Nr 62 Werfvoorbereiding met C PREP©
Nr 61 Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren
Nr 60 Scheurvorming in niet-dragende metselwerkwanden
Nr 59 Plaatsing van tegels op een verwarmde vloer
Nr 58 Voorbereiding van anhydrietgebonden dekvloeren voor harde vloerbedekkingen
Nr 57 De mobiele technologieën : nieuwe hulpmiddelen voor de bouwondernemer
Nr 56.06 "Soil mix" -wanden. Type 2 : wanden opgebouwd uit panelen
Nr 56.05 "Soil mix" -wanden. Type 1 : wanden opgebouwd uit kolommen
Nr 56.04 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken.
Nr 56.03 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)
Nr 56.02 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen voor de uitgraving
Nr 56.01 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving
Nr 55 Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers !
Nr 54 Loskomen van vloertegels
Nr 53.08 Vlekvorming bij cementgebonden bedrijfsvloeren en de vloeistofdichtheid ervan (vervangt Infofiche 30)
Nr 53.07 De oppervlakteruwheid en -stroefheid van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30)
Nr 53.06 Stofafgifte bij cementgebonden bedrijfsvloeren en de slijtvastheid ervan (vervangt Infofiche 30)
Nr 53.05 Onvolkomenheden aan het oppervlak van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30)
Nr 53.04 Kleurverschillen bij cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30)
Nr 53.03 Schoteling aan de randen bij cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30)
Nr 53.02 Scheurvorming in cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30)
Nr 53.01 Oneffenheden bij cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30)
Nr 53 Aandachtspunten bij de beoordeling van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30)
Nr 52.09 Vorderingsstaten, herziening van de prijzen en facturatie dankzij C FACT©
Nr 52.08 Kostprijsberekening : berekening van de bedrijfsspecifieke parameters met behulp van C DATA
Nr 52.07 Kostprijsberekening en opmaak van een prijsofferte met behulp van C PRO
Nr 52.06 Kostprijsberekening : algemene kosten
Nr 52.05 Kostprijsberekening : specifieke bouwplaatskosten
Nr 52.04 Kostprijsberekening : materieelkosten
Nr 52.03 Kostprijsberekening : onderaannemingskosten
Nr 52.02 Kostprijsberekening : materiaalkosten
Nr 52.01 Kostprijsberekening : loonkosten
Nr 51 Databank met proefresultaten van houten vensters voor collectief gebruik
Nr 49.08 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorieën D en E: handelsoppervlakken en oppervlakken die zich lenen voor de opslag van goederen
Nr 49.07 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie C: plaatsen waar veel mensen samenkomen - scholen
Nr 49.06 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie B: kantoorgebouwen
Nr 49.05 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie A: appartementsgebouwen
Nr 49.04 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie A: residentiële gebouwen
Nr 49.03 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Bijzondere voorschriften
Nr 49.02 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Definities
Nr 49.01 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Inleiding en algemene voorschriften
Nr 48.09 EPB - Verlichting in tertiaire gebouwen
Nr 48.08 EPB - Actieve koelsystemen
Nr 48.07 EPB - Fotovoltaïsche systemen
Nr 48.06 EPB - Warm tapwater productie
Nr 48.05 EPB - Decentrale verwarming : Plaatselijke verwarming voor residentiële toepassingen
Nr 48.04 EPB - Verwarming met warmtepompen
Nr 48.03 EPB - Centrale verwarmingsketel (met water)
Nr 48.02 EPB - Verwarming : afgifte, verdeling, opslag en regeling
Nr 48.01 EPB - Installaties en systemen : algemene principes
Nr 47 Checklist : uitvoering van buitengevelisolatiesystemen
Nr 46 Dekvloeren : bewegingsvoegen of niet ?
Nr 45 Gebruiksgeschiktheid van buizen voor sanitair en/of verwarming
Nr 44 Uitloging van cederhouten gevels
Nr 43.04 Toleranties in de bouw : Toleranties onderling combineren (vervangen door Katern 2015/02.24)
Nr 43.03 Toleranties in de bouw : Controle-instrumenten en -methodologie (vervangen door Katern 2015/02.23)
Nr 43.02 Toleranties in de bouw : Terminologie (vervangen door Katern 2015/02.22)
Nr 43.01 Toleranties in de bouw : Bouwtoleranties onder de loep (vervangen door Katern 2015/02.21)
Nr 42.09 EPB - Ventilatie van gebouwen - Oplevering, gebruik en onderhoud
Nr 42.08 EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen
Nr 42.07 EPB - Ventilatie van gebouwen - Doorstroomopeningen
Nr 42.06 EPB - Ventilatie van gebouwen - Luchttoevoeropeningen en luchtafvoeropeningen (mechanische ventilatie)
Nr 42.05 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke afvoerkanalen en afvoeropeningen
Nr 42.04 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke toevoeropeningen
Nr 42.03 EPB - Ventilatie van gebouwen - Mogelijkheden voor het verlagen van het E-peil
Nr 42.02 EPB - Ventilatie van gebouwen - Ontwerp en dimensioneringseisen
Nr 42.01 EPB - Ventilatie van gebouwen - Inleidende fiche: basispricipes en rol van de actoren
Nr 40 Nooduitlaten op platte daken met een opkant
Nr 39 Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen (vervangen door TV 254, maart 2015)
Nr 38 Legionella : twintig risicopunten in sanitaire installaties
Nr 36 Mogelijke planninghulpmiddelen (update : oktober 2012)
Nr 35 Waarom de bouwsector nood heeft aan planning
Nr 34 De beheersing van de kosten : van de berekening van de kostprijs tot de verkoopprijs
Nr 33 Waarom bedrijven nood hebben aan winst
Nr 32 De procesbenadering : naar organisatorische verbeteringen bij de aanpak van een project
Nr 31 Het buigen van dunne gevelbekledingen uit marmer
Nr 30 Aandachtspunten bij de beoordeling van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangen door Infofiche 53)
Nr 29 Rekentool U-waarde houten raam
Nr 28 Omgekeerde condensatie
Nr 27 Inwendige condensatie
Nr 26 Thermische isolatie van bestaande platte daken
Nr 25 Objectieve beoordeling van kleurverschillen
Nr 24 Ventilatie van hellende daken
Nr 23 Warmtegeleidbaarheid van de materialen
Nr 22 Thermische isolatie van zware vloeren
Nr 21 Plaatsing van glas in sponningen ("interactieve" Infofiche online)
Nr 20 Spouwdrainering ter hoogte van een dorpel
Nr 19 Vlakheid en niveauverschillen bij gelijmde binnenbetegelingen: aandacht voor de ondergrond
Nr 18 Mogelijke vlektypes op natuursteen
Nr 17 Geelbruine verkleuring van witte marmers
Nr 16 Afwerking van houten buitenschrijnwerk (update : januari 2011)
Nr 15 Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (update : mei 2011)
Nr 14 Praktijkgeval : Ontstaan van kleurschakeringen op een gevel van silexbetonplaten na reiniging met chemische produkten
Nr 13 Reiniging van beton met zure fluoriden
Nr 12 Condensatie in thermisch geïsoleerde hellende daken
Nr 11 Binnenklimaatklassen
Nr 10 Hechtsterkte van muurbetegelingen
Nr 09 Loskomen van en/of scheurvorming in binnenbetegelingen, blootgesteld aan rechtstreekse besproeiing met water
Nr 08 Slijtage van harde vloerbedekkingen : Aanbevelingen voor een verantwoorde keuze van vloertegels
Nr 07 Infiltraties aan de voet van spouwmuren
Nr 06 Theoretische begrippen inzake verlichting
Nr 05 Oppervlaktecondensatie
Nr 04 Hygroscopisch vochtgehalte van materialen
Nr 03 Schimmelvorming in woningen
Nr 02 Definities en principes uit de bouwakoestiek
Nr 01 Dichtheid van buitendeuren
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht