Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties

Infofiches

Nr 73 Brandwerende deuren in brandwerende wanden. Prestatie-eisen 2016
Nr 72.02 Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven 2015
Nr 72.01 Ondermetselen van bestaande funderingen 2015
Nr 71.03 Stortklaar beton voor de toekomst. Zelfverdichtend beton 2014
Nr 71.02 Stortklaar beton voor de toekomst. Vezelversterkt beton 2014
Nr 71.01 Stortklaar beton voor de toekomst. Beton met gerecycleerde granulaten (Update : november 2014) 2014
Nr 70.02 Uitvoering van diepwanden 2014
Nr 70.01 Uitvoering van stalen damwanden 2014
Nr 69.09 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Luchtdichtheid van gebouwen. 2014
Nr 69.08 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Oververhitting in residentiële gebouwen. 2014
Nr 69.07 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Zonneweringen. 2014
Nr 69.06 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische prestaties van beglazingen 2014
Nr 69.05 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische prestaties van het buitenschrijnwerk 2014
Nr 69.04 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van vloeren 2014
Nr 69.03 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van platte daken 2014
Nr 69.02 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van hellende daken. 2014
Nr 69.01 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van gevels en andere muren die het beschermde volume begrenzen. 2014
Nr 68 Informatisering van het bedrijfsbeheer in de bouwsector met een ERP-systeem 2014
Nr 67.5.1.2.1.5 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Omega-palen. 2014
Nr 67.5.1.2.1.4 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (De Waal). 2014
Nr 67.5.1.2.1.3 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (Olivier). 2014
Nr 67.5.1.2.1.2 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht van plastisch beton. Atlas-palen. 2014
Nr 67.5.1.2.1.1 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Fundex®-palen. 2014
Nr 67.4.1.1 Materiaalfiche I voor palen met grondverdringing (categorie I). 2014
Nr 67.3.1 Uitvoeringstoleranties voor palen met grondverdringing (categorie I). 2014
Nr 67.2.1 Richtlijnen voor de minimale h.o.h.-afstand van vers gebetonneerde palen met grondverdringing (categorie I). 2014
Nr 67.1 Classificatie van paalsystemen. 2014
Nr 66 De resourceplanning 2013
Nr 64 Levenscyclusanalyse of LCA 2013
Nr 63 De verschillende fasen bij de opstelling van een planning 2012
Nr 62 Werfvoorbereiding met C PREP© 2013
Nr 61 Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren 2012
Nr 60 Scheurvorming in niet-dragende metselwerkwanden 2012
Nr 59 Plaatsing van tegels op een verwarmde vloer 2012
Nr 58 Voorbereiding van anhydrietgebonden dekvloeren voor harde vloerbedekkingen 2011
Nr 57 De mobiele technologieën : nieuwe hulpmiddelen voor de bouwondernemer 2011
Nr 56.06 "Soil mix" -wanden. Type 2 : wanden opgebouwd uit panelen 2012
Nr 56.05 "Soil mix" -wanden. Type 1 : wanden opgebouwd uit kolommen 2012
Nr 56.04 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken. 2012
Nr 56.03 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) 2012
Nr 56.02 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen voor de uitgraving 2012
Nr 56.01 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving 2012
Nr 55 Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers ! 2011
Nr 54 Loskomen van vloertegels 2011
Nr 53.08 Vlekvorming bij cementgebonden bedrijfsvloeren en de vloeistofdichtheid ervan (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53.07 De oppervlakteruwheid en -stroefheid van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53.06 Stofafgifte bij cementgebonden bedrijfsvloeren en de slijtvastheid ervan (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53.05 Onvolkomenheden aan het oppervlak van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53.04 Kleurverschillen bij cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53.03 Schoteling aan de randen bij cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53.02 Scheurvorming in cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53.01 Oneffenheden bij cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 53 Aandachtspunten bij de beoordeling van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt Infofiche 30) 2011
Nr 52.09 Vorderingsstaten, herziening van de prijzen en facturatie dankzij C FACT© 2012
Nr 52.08 Kostprijsberekening : berekening van de bedrijfsspecifieke parameters met behulp van C DATA 2011
Nr 52.07 Kostprijsberekening en opmaak van een prijsofferte met behulp van C PRO 2011
Nr 52.06 Kostprijsberekening : algemene kosten 2011
Nr 52.05 Kostprijsberekening : specifieke bouwplaatskosten 2011
Nr 52.04 Kostprijsberekening : materieelkosten 2011
Nr 52.03 Kostprijsberekening : onderaannemingskosten 2011
Nr 52.02 Kostprijsberekening : materiaalkosten 2011
Nr 52.01 Kostprijsberekening : loonkosten 2011
Nr 51 Databank met proefresultaten van houten vensters voor collectief gebruik 2010
Nr 49.08 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorieën D en E: handelsoppervlakken en oppervlakken die zich lenen voor de opslag van goederen 2011
Nr 49.07 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie C: plaatsen waar veel mensen samenkomen - scholen 2011
Nr 49.06 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie B: kantoorgebouwen 2011
Nr 49.05 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie A: appartementsgebouwen 2011
Nr 49.04 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Toepassingen - categorie A: residentiële gebouwen 2011
Nr 49.03 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Bijzondere voorschriften 2011
Nr 49.02 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Definities 2011
Nr 49.01 De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Inleiding en algemene voorschriften 2011
Nr 48.09 EPB - Verlichting in tertiaire gebouwen 2011
Nr 48.08 EPB - Actieve koelsystemen 2011
Nr 48.07 EPB - Fotovoltaïsche systemen 2011
Nr 48.06 EPB - Warm tapwater productie 2011
Nr 48.05 EPB - Decentrale verwarming : Plaatselijke verwarming voor residentiële toepassingen 2011
Nr 48.04 EPB - Verwarming met warmtepompen 2011
Nr 48.03 EPB - Centrale verwarmingsketel (met water) 2011
Nr 48.02 EPB - Verwarming : afgifte, verdeling, opslag en regeling 2011
Nr 48.01 EPB - Installaties en systemen : algemene principes 2011
Nr 47 Checklist : uitvoering van buitengevelisolatiesystemen 2010
Nr 46 Dekvloeren : bewegingsvoegen of niet ? 2010
Nr 45 Gebruiksgeschiktheid van buizen voor sanitair en/of verwarming 2010
Nr 44 Uitloging van cederhouten gevels 2010
Nr 43.04 Toleranties in de bouw : Toleranties onderling combineren (vervangen door Katern 2015/02.24) 2010
Nr 43.03 Toleranties in de bouw : Controle-instrumenten en -methodologie (vervangen door Katern 2015/02.23) 2010
Nr 43.02 Toleranties in de bouw : Terminologie (vervangen door Katern 2015/02.22) 2010
Nr 43.01 Toleranties in de bouw : Bouwtoleranties onder de loep (vervangen door Katern 2015/02.21) 2010
Nr 42.09 EPB - Ventilatie van gebouwen - Oplevering, gebruik en onderhoud 2010
Nr 42.08 EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen 2010
Nr 42.07 EPB - Ventilatie van gebouwen - Doorstroomopeningen 2010
Nr 42.06 EPB - Ventilatie van gebouwen - Luchttoevoeropeningen en luchtafvoeropeningen (mechanische ventilatie) 2010
Nr 42.05 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke afvoerkanalen en afvoeropeningen 2010
Nr 42.04 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke toevoeropeningen 2010
Nr 42.03 EPB - Ventilatie van gebouwen - Mogelijkheden voor het verlagen van het E-peil 2010
Nr 42.02 EPB - Ventilatie van gebouwen - Ontwerp en dimensioneringseisen 2010
Nr 42.01 EPB - Ventilatie van gebouwen - Inleidende fiche: basispricipes en rol van de actoren 2010
Nr 40 Nooduitlaten op platte daken met een opkant 2009
Nr 39 Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen (vervangen door TV 254, maart 2015) 2009
Nr 38 Legionella : twintig risicopunten in sanitaire installaties 2009
Nr 37 Uitvoering van bepleisteringen met buitenisolatie ("interactieve" Infofiche online) 2009
Nr 36 Mogelijke planninghulpmiddelen (update : oktober 2012) 2012
Nr 35 Waarom de bouwsector nood heeft aan planning 2008
Nr 34 De beheersing van de kosten : van de berekening van de kostprijs tot de verkoopprijs 2008
Nr 33 Waarom bedrijven nood hebben aan winst 2008
Nr 32 De procesbenadering : naar organisatorische verbeteringen bij de aanpak van een project 2008
Nr 31 Het buigen van dunne gevelbekledingen uit marmer 2008
Nr 30 Aandachtspunten bij de beoordeling van cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangen door Infofiche 53) 2008
Nr 29 Rekentool U-waarde houten raam 2008
Nr 28 Omgekeerde condensatie 2007
Nr 27 Inwendige condensatie 2007
Nr 26 Thermische isolatie van bestaande platte daken 2007
Nr 25 Objectieve beoordeling van kleurverschillen 2007
Nr 24 Ventilatie van hellende daken 2007
Nr 23 Warmtegeleidbaarheid van de materialen 2007
Nr 22 Thermische isolatie van zware vloeren 2007
Nr 21 Plaatsing van glas in sponningen ("interactieve" Infofiche online) 2006
Nr 20 Spouwdrainering ter hoogte van een dorpel 2006
Nr 19 Vlakheid en niveauverschillen bij gelijmde binnenbetegelingen: aandacht voor de ondergrond 2006
Nr 18 Mogelijke vlektypes op natuursteen 2006
Nr 17 Geelbruine verkleuring van witte marmers 2006
Nr 16 Afwerking van houten buitenschrijnwerk (update : januari 2011) 2006
Nr 15 Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (update : mei 2011) 2006
Nr 14 Praktijkgeval : Ontstaan van kleurschakeringen op een gevel van silexbetonplaten na reiniging met chemische produkten 2005
Nr 13 Reiniging van beton met zure fluoriden 2005
Nr 12 Condensatie in thermisch geïsoleerde hellende daken 2004
Nr 11 Binnenklimaatklassen 2004
Nr 10 Hechtsterkte van muurbetegelingen 2004
Nr 09 Loskomen van en/of scheurvorming in binnenbetegelingen, blootgesteld aan rechtstreekse besproeiing met water 2004
Nr 08 Slijtage van harde vloerbedekkingen : Aanbevelingen voor een verantwoorde keuze van vloertegels 2004
Nr 07 Infiltraties aan de voet van spouwmuren 2004
Nr 06 Theoretische begrippen inzake verlichting 2004
Nr 05 Oppervlaktecondensatie 2004
Nr 04 Hygroscopisch vochtgehalte van materialen 2004
Nr 03 Schimmelvorming in woningen 2004
Nr 02 Definities en principes uit de bouwakoestiek 2004
Nr 01 Dichtheid van buitendeuren 2004