Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Een nieuwe norm voor zichtbeton

Bekijk

WTCB-Dossiers 2016/3.3, 2 p.


Auteurs:

  • Piérard (J.)
  • Cauberg (N.)
  • Wijnants (J.)

Jaar: 2016
Ref: REF00008556


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Een nieuwe norm voor zichtbeton

Onder 'zichtbeton' verstaat men ter plaatse gestort beton dat de mogelijkheid biedt om structurele en esthetische eisen te combineren met het oog op de realisatie van elementen zoals wanden of kolommen waarvan het oppervlak zichtbaar blijft. Een nieuwe Belgische norm met betrekking tot zichtbeton, die momenteel ter kritiek gepubliceerd is, stelt een duidelijk en objectief kader voor aan de hand waarvan de verwachte betonkwaliteit gespecificeerd en het bekomen resultaat beoordeeld kan worden. Er is eveneens een Technische Voorlichting in voorbereiding.