Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties WTCB-Dossiers

Schokbestendigheid van beglazingen

Bekijk

Schokbestendigheid van beglazingen

Dit artikel bevat een voorstel voor de opbouw van isolerende beglazingen uit floatglas waarmee het mogelijk is om te voldoen aan de voorwaarden uit voetnoot 5 van tabel 5 van de norm NBN S 23-002/A1. Het geeft eveneens een beschrijving van de methode die gevolgd werd bij de uitgevoerde schokproeven waarop dit tabelvoorstel gebaseerd is.