Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken

Download

WTCB-Dossiers 2010/4.7, 7 p.


Auteur: Mahieu (E.)


Jaar: 2010
Ref: CSTC1102732


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken

Aanbevelingen met betrekking tot de integratie of de plaatsing van thermische collectoren en fotovoltaïsche cellen op een plat dak. Deze aanbevelingen behandelen hun bevestigingswijze (om te weerstaan aan de windbelasting), de vereisten in verband met de drukweerstand van het isolatiemateriaal en de ponsweerstand van de dakafdichting, de te voorziene controles bij de plaatsing van een zonnesysteem op een bestaand dak, en de te voorziene inrichtingen om de veiligheid van personen te verzekeren.

Standaard zin met verwijzing naar WTCB-Contact indien een lange versie beschikbaar van het artikel (dient nog van LL en AV te komen).