Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Rimpelvorming in de dakafdichting vermijden

Bekijk

Rimpelvorming in de dakafdichting vermijden

Als gevolg van de doorbuiging en de hygrothermische werking van de dakvloer en de opstand kunnen er differentiële vervormingen ontstaan. Om dit verschijnsel te vermijden, dient men de detaillering van de dakranden in aanmerking te nemen vanaf de ontwerpfase en onder andere over te gaan tot de plaatsing van een losse metalen opstand rondom het dak.