Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

De classificatie van armaturen

Download

WTCB-Dossiers 2009/2.15, 6 p.


Auteurs:

  • D'Herdt (P.)
  • Deneyer (A.)

Jaar: 2009
Ref: CSTC1097405


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

De classificatie van armaturen

Een stand van zaken van de bestaande classificatiesystemen voor de armaturen en van de gebruikte symbolen in het licht van de nieuwe uitgave van de norm IEC 60598-1 "Verlichtingsarmaturen. Deel 1 : algemene eisen en beproevingen", die verschillende classificaties voor armaturen onderscheidt : naargelang van hun bescherming tegen elektrische schokken, naargelang van hun bescherming tegen de indringing van vaste voorwerpen en vloeistoffen (IP-index), of nog naargelang van hun ontvlambaarheid en bekledingsmogelijkheden (in functie van het materiaaltype van de ondergrond waarvoor de armatuur ontworpen werd).

Standaard zin met verwijzing naar WTCB-Contact indien een lange versie beschikbaar van het artikel (dient nog van LL en AV te komen).