Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Vorstweerstand van keramische tegels : onaangepaste Europese norm

Download

WTCB-Dossiers 2009/2.10, 2 p.


Auteurs:

  • de Barquin (F.)
  • Tirlocq (J.)

Jaar: 2009
Ref: CSTC1097400


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Vorstweerstand van keramische tegels : onaangepaste Europese norm

Voorstel voor een beter geschikte proefmethode ter bepaling van de vorstweerstand van keramische tegels. Deze nieuwe methode dringt zich op door het feit dat er op een groot aantal tegels, die beantwoorden aan de vorstbestendigheidscriteria uit de Europese norm NBN EN ISO 10545-12, toch vorstschade vastgesteld werd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het met deze aangepaste methode mogelijk is de reële belastingen op de bekledingselementen getrouwer weer te geven en het gedrag ervan betrouwbaarder te voorspellen.

Standaard zin met verwijzing naar WTCB-Contact indien een lange versie beschikbaar van het artikel (dient nog van LL en AV te komen).