Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Vermijden van wapeningscorrosie, ingeleid door de aanwezigheid van chloriden in het beton

Download

Vermijden van wapeningscorrosie, ingeleid door de aanwezigheid van chloriden in het beton

Het verschijnsel van putcorrosie van de wapening door chloriden en overzicht van de in de normen voorziene preventiemaatregelen. Proeven ter karakterisering van de diffusie van chloriden in het beton. Beschrijving van een onderzoek dat tot doel had de invloed van de water-cementfactor, het cementgehalte, de nabehandeling en het cementtype op de weerstand van beton en mortel tegen de indringing van chloriden te onderzoeken.