Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen

Download

Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen

Diverse studies hebben aan het licht gebracht dat de gebrekkige luchtkwaliteit en de comfort- en gezondheidsproblemen in woningen doorgaans terug te voeren zijn op gebreken bij het ontwerp, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud van de (natuurlijke, mechanische of gemengde) ventilatievoorzieningen of op een foute materiaalkeuze. Er is dus nood aan een betere kwaliteitsborging bij het gebruik en de uitvoering van de ventilatie-installaties die tegenwoordig op de markt beschikbaar zijn. Overzicht van de WTCB-initiatieven met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de ventilatiesystemen in woningen.