Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Bouwmaterialen en gezondheid

Download

Bouwmaterialen en gezondheid

Overzicht van de voornaamste polluenten die geëmitteerd worden door de gebruikte bouwmaterialen en het meubilair en overzicht van de gezondheidsaspecten opgenomen in de Europese Bouwproductenrichtlijn en in de Technische Voorlichtingen van het WTCB. Initiatieven en strategieën die ontplooid worden in België en het buiteland ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit, uitvoering van emissieproeven in het laboratorium en in situ, toekomstperspectieven met betrekking tot de luchtkwaliteit in gebouwen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Bouwmaterialen en gezondheid.