Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen

Download

WTCB-Dossiers 2007/3.2, 7 p.


Auteurs:

  • Pollet (V.)
  • Dooms (B.)
  • Mosselmans (G.)

Jaar: 2007
Ref: CSTC1086572


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen

Beschrijving van een binnen het WTCB uitgevoerde studie naar de factoren (W/C-factor, cementgehalte, cementtype, nabehandelingstype,...) die de carbonatatie van het beton - een verschijnsel dat aanleiding kan geven tot wapeningscorrosie - kunnen beïnvloeden. Oplossingen om de carbonatatie van het beton en de hieruit voortvloeiende corrosie te vermijden.

Standaard zin met verwijzing naar WTCB-Contact indien een lange versie beschikbaar van het artikel (dient nog van LL en AV te komen).