Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen

Download

WTCB-Dossiers 2007/1.9, 4 p.


Auteur: Van den Bossche (P.)


Jaar: 2007
Ref: CSTC1084269


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen

Na een korte beschrijving van het werkingsprincipe van een balansventilatiesysteem dat de warmte uit de afgevoerde lucht recupereert om de verse toevoerlucht voor te verwarmen, onderzoekt dit artikel de belangrijkste criteria die de gebruikers kunnen helpen bij de keuze van een warmteterugwinapparaat dat aangepast is aan hun noden en hun budget. Verder geeft het een gedetailleerde analyse van de stappen die gezet moeten worden met het oog op de correcte integratie van het warmteterugwinapparaat in de ventilatievoorzieningen van de woning (eisen inzake de toevoer- en afvoerdebieten, het uittekenen van het luchtkanalentracé, de berekening van de drukverliezen, de keuze van het warmteterugwinapparaat, de installatie en de ingebruikname ervan).

Standaard zin met verwijzing naar WTCB-Contact indien een lange versie beschikbaar van het artikel (dient nog van LL en AV te komen).