Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Duurzaam bouwen: bouwen aan de toekomst

Bekijk

Duurzaam bouwen: bouwen aan de toekomst

Dit artikel tracht te definiëren wat de term duurzaam bouwen precies inhoudt. Duurzaam bouwen wordt hier beschreven als een globale benadering waarbij gestreefd wordt naar gebouwen waarbij er een evenwicht bestaat tussen de ecologische, de sociale en de economische dimensie.