Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

CE-markering van geluidsschermen

Download

WTCB-Dossiers 2006/3.6, 2 p.


Auteur: Van Damme (M.)


Jaar: 2006
Ref: CSTC1081671


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

CE-markering van geluidsschermen

Uit te voeren proeven om te controleren of geluidsschermen al dan niet beantwoorden aan de verschillende geharmoniseerde karakteristieken die vereist zijn voor het verkrijgen van de CE-markering, waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar de akoestische karakterisering van dergelijke schermen.

Standaard zin met verwijzing naar WTCB-Contact indien een lange versie beschikbaar van het artikel (dient nog van LL en AV te komen).