Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Regenwaterafvoer op groendaken

Download

Regenwaterafvoer op groendaken

Resultaat van een monitoringcampagne die uitgevoerd werd op verschillende daktypes (negen groendaken en twee traditionele platte daken), die tot doel had hun hydraulische gedrag te onderzoeken en meer in het bijzonder de kwaliteit van het water dat door deze daken afgevoerd wordt te kwantificeren en te analyseren met het oog op de aanwending ervan voor huishoudelijke toepassingen.