Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Nieuwe normen voor beton (deel 2)

Download

WTCB-Dossiers 2005/3.6, 6 p.


Auteurs:

  • Pollet (V.)
  • Apers (J.)
  • Desmyter (J.)

Jaar: 2005
Ref: CSTC1077972


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Nieuwe normen voor beton (deel 2)

In dit tweede deel wordt dieper ingegaan op de voorstelling van de belangrijkste wijzigingen die teweeggebracht worden door de nieuwe norm NBN B 15-001 (Belgische aanvulling op de NBN EN 206-1) op het vlak van de uitvoering van het beton, de consistentie, de samenstelling, de invoering van "betontypes" (om het verband tussen de duurzaamheidseisen voor de 18 milieuklassen en de eisen met betrekking tot de betonsamenstelling te bepalen), de beperking van de wateropslorping door onderdompeling, de nominale afmeting van het grootste granulaat, de specificatie van het beton en de certificatie.

Standaard zin met verwijzing naar WTCB-Contact indien een lange versie beschikbaar van het artikel (dient nog van LL en AV te komen).