Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Resultaten van het PRESCO-netwerk

Download

Resultaten van het PRESCO-netwerk

Overzicht van de voornaamste activiteiten van het thematische netwerk PRESCO (Practical Recommendations for Sutainable Construction), die na vier en een half jaar afgesloten werden. Het hoofddoel van het netwerk bestond in de ontwikkeling van aanbevelingen voor duurzaam bouwen. Daarnaast spitste het zijn aandacht toe op de vergelijkende studie van een aantal Europese milieuevaluatiepakketten en op het formuleren van aanbevelingen die zouden moeten bijdragen tot de harmonisering ervan.