Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Publicaties

WTCB-Dossiers

Nr 2018/02.15 Een bouwplaats beheren met de 5S-methode
Nr 2018/02.14 Het BIM-proces onder de loep
Nr 2018/02.13 Akoestische impact van binnenisolatiesystemen
Nr 2018/02.12 De energetische flexibiliteit van gebouwen
Nr 2018/02.11 Vervanging van individuele gasketels die aangesloten zijn op een collectief rookgasafvoerkanaal
Nr 2018/02.10 Een nieuwe Europese normalisatie voor schildersplamuur
Nr 2018/02.09 Bouwplaten: veelzijdige ondergronden voor tegels
Nr 2018/02.08 Zwarte afzettingen in woongebouwen
Nr 2018/02.07 Specifiek schadegeval bij kleine isolerende beglazingen
Nr 2018/02.06 Toleranties voor houten vloerbedekkingen
Nr 2018/02.05 Verlijming van isolatieplaten met PU-lijm op platte daken
Nr 2018/02.04 Nut van drones voor de dakwerker
Nr 2018/02.03 Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen
Nr 2018/02.02 Bepalen van de milieuprestatie van gebouwen met de TOTEM-tool
Nr 2018/02.01 Slimme gebouwen in een duurzame wereld
Nr 2018/01.12 Hoe gaan we ons verwarmen in 2050?
Nr 2018/01.11 Smart, zei u Smart?
Nr 2018/01.10 Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector
Nr 2018/01.09 Ventilatie van woningen: hybride systemen en toekomstige tendensen
Nr 2018/01.08 Power over Ethernet
Nr 2018/01.07 Ledverlichting en visueel comfort
Nr 2018/01.06 Waterbesparende sanitaire toestellen vergen aanvullende maatregelen!
Nr 2018/01.05 Een nieuwe kijk op sanitaire verdeelinstallaties
Nr 2018/01.04 Combilusinstallaties
Nr 2018/01.03 Energiebuffering in het gebouw
Nr 2018/01.02 Ontwerp en dimensionering van slimme installaties
Nr 2018/01.01 Gebouwinstallaties ten dienste van de gebruiker
Nr 2017/04.17 Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen. Milieu-eisen en verwachte evoluties
Nr 2017/04.16 Naar een beter beheer van de bestellingen en de stock
Nr 2017/04.15 Welke classificatie(s) voor BIM?
Nr 2017/04.14 Akoestische renovatie van houten vloeren
Nr 2017/04.13 Het thermische comfort in de zomer handhaven
Nr 2017/04.12 Beoordeling van de prestaties van antikalkbehandelingen
Nr 2017/04.11 Toepassing van verf op betonnen ondergronden
Nr 2017/04.10 Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren: de dekvloeren van de toekomst?
Nr 2017/04.09 Opmeten van muur- en vloerbekledingen volgens de norm NBN B 06-001
Nr 2017/04.08 Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk
Nr 2017/04.07 Dimensionering van glazen binnenwanden (vervangt de dossiers 2010/3.10 en 2015/3.9)
Nr 2017/04.06 Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet
Nr 2017/04.05 Platte daken met dakvloeren uit TT-elementen
Nr 2017/04.04 Sarkingdaken: aanpak van de dakvoeten bij renovatie
Nr 2017/04.03 Vergelijking van behandelingen tegen opstijgend grondvocht
Nr 2017/04.02 Thermische geostructuren
Nr 2017/04.01 Digital Construction Brussels: een geslaagde eerste editie!
Nr 2017/03.15 Nieuwe mogelijkheden voor beton met gerecycleerde granulaten
Nr 2017/03.14 Beoordeling van de projectprestaties met Earned Value Management
Nr 2017/03.13 Stappenplan voor de implementatie van BIM
Nr 2017/03.12 Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren: detaillering
Nr 2017/03.11 Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering
Nr 2017/03.10 Afzettingen en corrosie in verwarmingsinstallaties vermijden: een noodzaak!
Nr 2017/03.09 De applicatie van harsgebonden vloeren op niet-industriële ondergronden
Nr 2017/03.08 Oplossingen om niveauverschillen tussen tegels te vermijden
Nr 2017/03.07 ETICS op ETICS: een energetisch gunstige oplossing
Nr 2017/03.06 Verduurzaming van constructiehout: een absolute noodzaak!
Nr 2017/03.05 Verbetering van de helling bij de renovatie van een plat dak
Nr 2017/03.04 Een rekentool voor de verankeringen van fotovoltaïsche panelen op hellende daken
Nr 2017/03.03 Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies
Nr 2017/03.02 Gevelmetselwerk uit baksteen: de voegdikte afstemmen op de materiaaltoleranties
Nr 2017/03.01 Het eerste sectorale salon volledig in het teken van de digitalisering
Nr 2017/02.17 Zijn weg vinden in het kluwen van geotechnische normen en richtlijnen
Nr 2017/02.16 Opticost: naar een optimalisatie van de bouwkosten
Nr 2017/02.15 3D-scanning ten dienste van de aannemer: de mogelijkheden van digitalisering in hoge resolutie
Nr 2017/02.14 Flankerende geluidstransmissie bij het bouwen met CLT
Nr 2017/02.13 Dampopen wanden: een alternatief voor ventilatie?
Nr 2017/02.12 Legionella: nog steeds een probleem in onze waterinstallaties
Nr 2017/02.11 De invloed van ventilatie op het E-peil: vernieuwde EPB-rekenmethode
Nr 2017/02.10 Rekenblad voor de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie
Nr 2017/02.09 Inloopdouches: waterdichting en keuze van de afwerking
Nr 2017/02.08 ETICS en de brandveiligheid van gevels
Nr 2017/02.07 Spontane glasbreuk door NiS-insluitingen
Nr 2017/02.06 Brandveiligheid van houten terrassen op platte daken
Nr 2017/02.05 Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken
Nr 2017/02.04 Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord
Nr 2017/02.03 Nieuwe TV over de betonwapening: meting en buigdoorns
Nr 2017/02.02 De circulaire economie: veel meer dan recycleren
Nr 2017/02.01 Neem uw agenda erbij!
Nr 2017/01.18 Het Technische Comité BIM & ICT staat paraat
Nr 2017/01.17 BIM bij de uitvoering en aan het einde van de werken
Nr 2017/01.16 Digitale hulpmiddelen om werven op te volgen
Nr 2017/01.15 Track-and-trace en tijdregistratie
Nr 2017/01.14 BIM bij de werfvoorbereiding en de aankoop
Nr 2017/01.13 De activiteiten beter organiseren met een digitale planning
Nr 2017/01.12 Eenvoudiger aankopen dankzij de digitalisering
Nr 2017/01.11 BIM bij de offerte en de bestelling
Nr 2017/01.10 Informaticatoepassingen om de kostprijs te berekenen
Nr 2017/01.09 Een offerte opmaken met behulp van een webshop
Nr 2017/01.08 Industrie 4.0: experten aan het woord
Nr 2017/01.07 Enkele beschikbare tools op de WTCB-website
Nr 2017/01.06 Een overzicht van enkele bestaande tools op het internet
Nr 2017/01.05 Wacht niet langer met digitaliseren
Nr 2017/01.04 De verschillende bouwprocessen
Nr 2017/01.03 Een klare kijk op BIM
Nr 2017/01.02 ICT ten dienste van de aannemer
Nr 2017/01.01 De 4e industriële revolutie: digitale technologieën ten dienste van onze beroepen
Nr 2016/04.16 De investeringsbeslissing: een praktische en bouwgerichte aanpak
Nr 2016/04.15 BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT
Nr 2016/04.14 Gescheiden afvoer van afval- en hemelwater
Nr 2016/04.13 Ventilatie en microbiologische polluenten: geruststellende resultaten
Nr 2016/04.12 Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool
Nr 2016/04.11 Belang van het voorbereidende werk vóór de plaatsing van textiele vloerbekledingen
Nr 2016/04.10 Snijtechnieken voor keramische tegels
Nr 2016/04.09 Microscheurvorming door krimp in voegmortels
Nr 2016/04.08 Herziening van de norm over borstweringen (vervangt Katern 2011/04.09)
Nr 2016/04.07 Degradatie van multiplex in daktoepassingen
Nr 2016/04.06 Opsporen van infiltraties bij platte daken
Nr 2016/04.05 Thermische isolatie van hellende daken: renovatiepremies, fiscale voordelen en rekentool
Nr 2016/04.04 Bouwtoepassingen van materialen op basis van hennep
Nr 2016/04.03 Innovatieve corrosiebescherming en -monitoring bij ondergronds bouwen
Nr 2016/04.02 3D-printen en patrimonium
Nr 2016/04.01 HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet
Nr 2016/03.16 Lean bouwen
Nr 2016/03.15 BIM & ICT: van virtualiteit naar realiteit
Nr 2016/03.14 Lawaai van waterafvoerleidingen
Nr 2016/03.13 Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties
Nr 2016/03.12 Belangrijke wijziging op komst voor de afdichting van leidingen die brandwerende wanden doorboren
Nr 2016/03.11 Nieuwe eisen in Wallonië voor air-conditioning-, ventilatie-, verwarmings- en sanitair-warmwaterproductiesystemen
Nr 2016/03.10 Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen
Nr 2016/03.09 Aandacht voor het calcium-carbonaatevenwicht van zwembadwater
Nr 2016/03.08 Glas- en gevelkitten
Nr 2016/03.07 Plaatsing van een thermisch onderbroken aluminium venster en een stenen dorpel
Nr 2016/03.06 Groendaken: opgedane ervaringen
Nr 2016/03.05 Staande naad: een goede bevestiging van de dakbedekking en de dakvloer
Nr 2016/03.04 Een nieuwe aanvulling op de norm NBN EN 206
Nr 2016/03.03 Een nieuwe norm voor zichtbeton (Update: mei 2018)
Nr 2016/03.02 Dimensionering van gebouwen rekening houdend met seismische belastingen in België
Nr 2016/03.01 Lean, Bim, industrialisatie ... De bouwsector kent een ware revolutie!
Nr 2016/02.16 Risicoanalyse van een project
Nr 2016/02.15 Nieuwe houtbouwmethoden: eerste akoestische resultaten in situ
Nr 2016/02.14 Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB: behandeling van de ventilatievoorzieningen
Nr 2016/02.13 De afvoercapaciteit van hanggoten
Nr 2016/02.12 Invloed van het smeermiddel bij de plaatsing van concentrische schouwsystemen
Nr 2016/02.11 Kritische beoordeling van de maatvastheidsprestaties van elastische vloerbekledingen
Nr 2016/02.10 Innovatieve vloerverwarmingssytemen
Nr 2016/02.09 Kleurmetingen als hulpmiddel bij de oplevering van natuursteen
Nr 2016/02.08 Enzymgebaseerde reiniging van biologisch vervuilde bouwdelen
Nr 2016/02.07 Lopers op schrijnwerk en gevelbeglazing
Nr 2016/02.06 Groene wanden voor duurzame gebouwen en steden
Nr 2016/02.05 Windbelastingen op platte daken
Nr 2016/02.04 Metselwerktoebehoren
Nr 2016/02.03 Digitale screeningstool voor ondiepe geothermie
Nr 2016/02.02 Toevallige inklemmingen bij de toepassing van welfels
Nr 2016/02.01 De Google van het duurzaam bouwen staat online!
Nr 2016/01.13 De renovatie van de verlichting in het voetlicht
Nr 2016/01.12 Renovatieoplossingen voor ventilatie
Nr 2016/01.11 Energetische renovatie van de sanitair-warmwaterinstallatie
Nr 2016/01.10 Renovatie van ruimteverwarmingssystemen
Nr 2016/01.09 Energetische renovatie: trends en innovaties
Nr 2016/01.08 Technieken voor de energetische renovatie van vloeren
Nr 2016/01.07 Technieken voor de energetische renovatie van muren
Nr 2016/01.06 Renovatie van bestaande vensters
Nr 2016/01.05 Renovatietechnieken voor platte daken met een afdichting
Nr 2016/01.04 Energetische renovatie van hellende daken
Nr 2016/01.03 Wordt industrialisatie de nieuwe renovatietechniek?
Nr 2016/01.02 Prioriteiten van de uit te voeren werken
Nr 2016/01.01 Energetische renovatie: een uitdaging en een opportuniteit
Nr 2015/04.15 ETICS met harde bekledingen. Deel 2 : uitvoering
Nr 2015/04.14 ISO 9001 versie 2015 : continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem
Nr 2015/04.13 Warmteterugwinning uit afvalwater
Nr 2015/04.12 Berekening van de warmteverliezen : vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831
Nr 2015/04.11 Het effect van de verven op de energiebehoeften en het binnenklimaat van gebouwen
Nr 2015/04.10 Ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren
Nr 2015/04.09 ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze
Nr 2015/04.08 Duurzaamheid van houten vensters met hoge energieprestaties
Nr 2015/04.07 Wanden bestaande uit platen op houtbasis : invloed op de luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan
Nr 2015/04.06 Het platte dak : herziening van de TV 215
Nr 2015/04.05 Welke beglazing voor een dakvenster ?
Nr 2015/04.04 Casestudy geotechniek: monitoring van de Oosterweelproefput
Nr 2015/04.03 Geprefabriceerd metselwerk
Nr 2015/04.02 Specificatie van een beton voor diepwanden
Nr 2015/04.01 Schijnwerpers op het nieuwe Technische Comité 'BIM & ICT'
Nr 2015/03.17 Nacalculatie van de projectkosten
Nr 2015/03.16 Richtlijnen ter beperking van het lawaai in watertoevoerinstallaties
Nr 2015/03.15 Ecodesign en energie-etikettering voor SWW-productietoestellen
Nr 2015/03.14 Verbrandingsluchttoevoer voor plaatselijke verwarming met hout
Nr 2015/03.13 Naar een objectievere beoordeling van kleuren en de toelaatbare afwijkingen
Nr 2015/03.12 Toelaatbare niveauverschillen tussen gelijmde keramische vloertegels
Nr 2015/03.11 Welke documenten heeft men nodig voor een geslaagde natuursteenwerf?
Nr 2015/03.10 Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie
Nr 2015/03.09 Dimensionering van glazen binnenwanden (vervangen door Dossier 2017/4.7)
Nr 2015/03.08 Blootstelling van wanden aan de wind : invloed op de luchtdichtheid
Nr 2015/03.07 Nieuwe oplossingen voor houtskeletgevels die voldoen aan de brandveiligheidseisen
Nr 2015/03.06 Aansluiting van een dakafdichting met een ondergrondse constructie
Nr 2015/03.05 Doorvoering van rookkanalen in hellende daken : veiligheidsafstand ten opzichte van de brandbare materialen
Nr 2015/03.04 Slijtvastheid van betonvloeren volgens de Böhmeproef
Nr 2015/03.03 3D-machinesturing voor de werf van de toekomst
Nr 2015/03.02 De in aanmerking te nemen bouwplaatsgerelateerde belastingen
Nr 2015/03.01 Johan Willemen, nieuwe voorzitter van het WTCB
Nr 2015/02.33 Toleranties in de bouw: Sanitaire en industriële loodgieterij - Schaarse toleranties (vervangt Katern 2010/01.13)
Nr 2015/02.32 Toleranties in de bouw: Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen - Aandacht voor de ondergrond (vervangt Katern 2010/01.12)
Nr 2015/02.31 Toleranties in de bouw: Harde muur- en vloerbedekkingen - Gecombineerde toleranties (vervangt Katern 2010/01.11)
Nr 2015/02.30 Toleranties in de bouw: Plafonneer- en voegwerken - Evenwicht tussen ondergrond en afwerking (vervangt Katern 2010/01.10)
Nr 2015/02.29 Toleranties in de bouw: Glaswerken - De oplevering van beglazingen opgehelderd (vervangt Katern 2010/01.09)
Nr 2015/02.28 Toleranties in de bouw: Schrijnwerken - Functionaliteit en uitzicht, twee essentiële aspecten (vervangt Katern 2010/01.08)
Nr 2015/02.27 Toleranties in de bouw: Dakbedekkingen - Elegant én ondoorlatend (vervangt Katern 2010/01.07)
Nr 2015/02.26 Toleranties in de bouw: Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangt Katern 2010/01.06)
Nr 2015/02.25 Toleranties in de bouw: Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangt Katern 2010/01.05)
Nr 2015/02.24 Toleranties in de bouw: toleranties onderling combineren (vervangt Katern 2010/01.04 en Infofiche 43.04)
Nr 2015/02.23 Toleranties in de bouw: controle-instrumenten en -methodologie (vervangt Katern 2010/01.03 en Infofiche 43.03)
Nr 2015/02.22 Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02)
Nr 2015/02.21 Toleranties in de bouw: bouwtoleranties onder de loep (vervangt Katern 2010/01.01 en Infofiche 43.01)
Nr 2015/02.20 Plaatmaterialen en hun toepassingen (dit artikel vervangt de WTCB-Dossiers 2009/3.8)
Nr 2015/02.19 Milieu-impact van platte daken (dit artikel is een aanvulling op het WTCB-Dossier 2013/3.6)
Nr 2015/02.18 Aanwezigheidsregistratie op grote werven
Nr 2015/02.17 Akoestisch verbeterde oplossingen voor lichte gevelwanden
Nr 2015/02.16 Nieuwe regels voor luchtdichtheidstesten in gebouwen
Nr 2015/02.15 Dimensionering van waterverdeelleidingen : DIN 1988-300
Nr 2015/02.14 Het belang van de ventilatorkeuze
Nr 2015/02.13 Het gebruik van donkerkleurige verf
Nr 2015/02.12 Bevestiging van gevelbekledingen uit natuursteen : belang van de deuvelweerstand
Nr 2015/02.11 Plaatsing van dunne XL- en XXL-tegels
Nr 2015/02.10 Problemen bij gelaagd glas met een PVB-folie
Nr 2015/02.09 Schimmelsanering in woningen
Nr 2015/02.08 Aangedreven voetgangersdeuren, enkel een kwestie van toegankelijkheid ?
Nr 2015/02.07 Prestaties van de afwerkingen voor houten buitenschrijnwerk
Nr 2015/02.06 Een goede keuze en bevestiging van de veiligheidshaken
Nr 2015/02.05 Gietasfalt op parkeerdaken : opgedane kennis en ervaring van de werkgroep
Nr 2015/02.04 Toepassing van de Eurocode 7 in België : een update
Nr 2015/02.03 Milieuboodschappen op bouwproducten
Nr 2015/02.02 'SR' of 'HSR'-cement : welke hebben een hoge bestandheid tegen sulfaten ?
Nr 2015/02.01 Zes jaar voorzitterschap met grote aandacht voor de realiteit op het terrein
Nr 2015/01.06 Het economische aspect van koudebruggen
Nr 2015/01.05 Brandveiligheid van details en aansluitingen in gebouwen
Nr 2015/01.04 De invloed van bouwdetails op de akoestische isolatie van gebouwen.
Nr 2015/01.03 Op weg naar een betere toegankelijkheid
Nr 2015/01.02 Energetische aspecten van bouwknopen
Nr 2015/01.01 Het bouwdetail : een ware eisenbundel
Nr 2014/04.17 Y-classificatie voor het opsporen van nieuwe duurzame technologieën
Nr 2014/04.16 Algemene kosten terugverdienen
Nr 2014/04.15 Zijn in situ-metingen van de U-waarde betrouwbaar ?
Nr 2014/04.14 Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water : evolutie van de normalisatie
Nr 2014/04.13 Verlijming van textiele vloerbekledingen
Nr 2014/04.12 Zichtbare en onzichtbare kwaliteitsaspecten voor tegelzetters
Nr 2014/04.11 Vervorming van isolerende beglazingen
Nr 2014/04.10 Kleurmetingen op afwerkingsmaterialen
Nr 2014/04.09 Messing medeverantwoordelijk voor de corrosie van verzinkt stalen leidingen
Nr 2014/04.08 Plaatsing van gevelbekledingen uit andere materialen dan hout
Nr 2014/04.07 Dakvensters ? Nooit zonder isolatiekader !
Nr 2014/04.06 Brandgedrag van platte daken
Nr 2014/04.05 ETICS op houtskeletbouw
Nr 2014/04.04 Voorschrijven van metselstenen
Nr 2014/04.03 Ondermetselen of onderschoeien van bestaande funderingen
Nr 2014/04.02 Vezelversterkt beton : na 50 jaar op punt ?
Nr 2014/04.01 Naar de bioscoop met het WTCB
Nr 2014/03.15 Track and trace- en tijdregistratiesystemen voor de bouwsector
Nr 2014/03.14 Textiele zonneweringen : zien zonder gezien te worden
Nr 2014/03.13 Nieuw ruwbouwconcept met akoestische voorzetwanden
Nr 2014/03.12 De kwaliteit van hemelwater
Nr 2014/03.11 Hybride warmtegeneratoren : betere prestaties door het combineren van de voordelen van de warmtepomp en de gasketel
Nr 2014/03.10 De TV 249, een nieuwe TV in verband met schilderwerken
Nr 2014/03.09 Plaatsing van buitenvloeren op tegeldragers : voor- en nadelen
Nr 2014/03.08 Zijn parket en vloerverwarming verenigbaar ?
Nr 2014/03.07 Lichtkoepels en lichtstraten : bouwproducten
Nr 2014/03.06 De dimensionering van glas volgens de toekomstige normen NBN S 23-002-2 en S 23-003
Nr 2014/03.05 Hoe verwarmingsketels tot schade aan daken kunnen leiden
Nr 2014/03.04 Toleranties op afgewerkte wanden van gipsblokken
Nr 2014/03.03 Vorstschade aan betonnen buitenverhardingen : rol van het cement
Nr 2014/03.02 Hoe kan men de thermischeopslagcapaciteit van gebouwen verhogen ?
Nr 2014/03.01 De bouwprofessionelen tegemoet
Nr 2014/02.17 Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 3 : zelfverdichtend beton
Nr 2014/02.16 Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 2 : vezelversterkt beton
Nr 2014/02.15 Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 1 : beton met gerecycleerde granulaten (Update: november 2014)
Nr 2014/02.14 BIM : samenwerken is de boodschap
Nr 2014/02.13 Innovatieve geprefabriceerde houtskeletbouwsystemen voor appartementsgebouwen
Nr 2014/02.12 Wachten op warm water
Nr 2014/02.11 Onderhoud van ventilatiesystemen
Nr 2014/02.10 Onderhoud van tegelvloeren : aanbevelingen
Nr 2014/02.09 Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen
Nr 2014/02.08 Normatieve context voor binnenbepleisteringen
Nr 2014/02.07 Een blik op houten vensters met hoge energieprestaties
Nr 2014/02.06 De energieprestaties van glasfolies
Nr 2014/02.05 Cementgebonden afschotlagen op platte daken
Nr 2014/02.04 Integratie van fotovoltaïsche zonnepanelen in hellende daken
Nr 2014/02.03 Voordelen van innovatieve betonsoorten op de bouwplaats
Nr 2014/02.02 CCTB 2022 : het nieuwe Waalse typebestek
Nr 2014/02.01 Samen bouwen aan de toekomst van de sector.
Nr 2014/01.08 Leveren moderne stookketels die minder verbruiken en compacter zijn ook minder problemen op?
Nr 2014/01.07 Nieuwe aandachtspunten voor ETICS.
Nr 2014/01.06 Waterdichte en goed geïsoleerde muurvoeten : toegankelijk voor iedereen.
Nr 2014/01.05 Vochtproblemen aan de aansluiting van het schrijnwerk op de ruwbouw.
Nr 2014/01.04 Tussen ruwbouw en afwerking : evolutie van de materialen en hun karakteristieken.
Nr 2014/01.03 Gebruik van regenwater in gebouwen.
Nr 2014/01.02 Groter, dunner of gezonder : wat zijn de gevolgen voor de aannemer ?
Nr 2014/01.01 Een scharniermoment voor de bouwpathologie.
Nr 2013/04.21 Informatisering van het bouwbedrijf in de bouwsector met ERP
Nr 2013/04.14 Luchtgeluidsisolatieverbetering met voorzetwanden.
Nr 2013/04.13 Passief en duurzaam bouwen: het modelproject Ecoffice.
Nr 2013/04.12 Collectieve rookgasafvoerkanalen met natuurlijke trek. Beveiliging door mechanische afzuiging.
Nr 2013/04.11 Dimensionering van expansievaten. Herziening van de norm NBN EN 12828.
Nr 2013/04.10 Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie.
Nr 2013/04.09 Beoordeling van de compatibiliteit van verven en kitten
Nr 2013/04.08 Vlekwerende behandelingen voor natuursteen
Nr 2013/04.07 Waterstagnaties op platte daken
Nr 2013/04.06 Binnenbepleisteringen en luchtdichtheid
Nr 2013/04.05 Plaatsing van glazen borstweringen : ingeklemde borstweringen
Nr 2013/04.04 Manipulatie van kristallijne fotovoltaïsche panelen
Nr 2013/04.03 Simulaties ten dienste van energie en innovatie
Nr 2013/04.02 Realisatie van diepwanden
Nr 2013/04.01 Het WTCB kijkt resoluut naar de toekomst
Nr 2013/03.17 De resource-planning
Nr 2013/03.16 Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen
Nr 2013/03.15 Aannemers, jullie facturen zijn goud waard...voor jullie klanten !
Nr 2013/03.14 Centrale warmwaterproductie in appartementsgebouwen : piekdebieten en dimensionering
Nr 2013/03.13 Balansventilatie : betrouwbaarheid van het rendement en andere EPB-gegevens
Nr 2013/03.12 Lijmen voor textiele vloerbekledingen
Nr 2013/03.11 Kleurverschillen in gevelmetselwerkvoegen
Nr 2013/03.10 Afschilfering en verwering van het oppervlak van kalksteen
Nr 2013/03.09 Luchtdichtheid en de gevolgen voor de tegelzetter
Nr 2013/03.08 Beperking van de brandoverslag via een gordijngevel
Nr 2013/03.07 Hoe kan men doeltreffende beglazingsvoegen verkrijgen ?
Nr 2013/03.06 Milieu-impact van platte daken (zie ook WTCB-Dossier 2015/2.19)
Nr 2013/03.05 Vochtproblemen in hellende daken voorkomen
Nr 2013/03.04 Evaluatieprocedure voor injectieproducten tegen opstijgend vocht
Nr 2013/03.03 Ultrahogesterktebeton : na het onderzoek ook toepassingen in België ?
Nr 2013/03.02 Verwarmen en koelen met geothermie : hoe werkt dit precies ?
Nr 2013/03.01 Octrooien als innovatiestimulans
Nr 2013/02.13 Ontdek de C-tools van het WTCB
Nr 2013/02.12 Nieuwe normen voor vloerverwarmingssystemen
Nr 2013/02.11 Normen en identificatiehulpmiddelen voor trillingshinder in gebouwen
Nr 2013/02.10 Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen
Nr 2013/02.09 Verven voor ETICS
Nr 2013/02.08 Verstijvers voor uitstalramen
Nr 2013/02.07 Keuze van de geschikte parketlijm
Nr 2013/02.06 Vloeibare afdichtingen op warme daken
Nr 2013/02.05 Afvoeropeningen voor hemelwater
Nr 2013/02.04 Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren : systemen en dimensionering
Nr 2013/02.03 Rolbanen voor bezinktanks in zuiveringsstations
Nr 2013/02.02 Kan een CPF-liner de levensduur van een betonconstructie verlengen ?
Nr 2013/02.01 Uw dagelijkse zorgen zijn ook de onze
Nr 2013/01.09 Milieu-impact van houtskeletbouw
Nr 2013/01.08 Plaatsingswijzen en toegankelijkheidseisen voor schrijnwerk
Nr 2013/01.07 Dimensionering en verbindingen
Nr 2013/01.06 Brandveiligheid bij houtbouw
Nr 2013/01.05 Akoestische isolatie in houtskeletbouw
Nr 2013/01.04 Vochtbeheersing bij houtbouw
Nr 2013/01.03 Energieprestaties van houtconstructies
Nr 2013/01.02 CE-markering van houten bouwelementen
Nr 2013/01.01 Een veelbelovend en hoogperformant systeem
Nr 2012/04.19 C-DOC© maakt documentbeheer een stuk eenvoudiger
Nr 2012/04.18 Verticaal transport in woningen
Nr 2012/04.17 Het WTCB heeft een nieuwe laboratorium akoestiek
Nr 2012/04.16 Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren : diagnose
Nr 2012/04.15 Vervanging van aardgastoestellen aangesloten op collectieve rookgasafvoerkanalen
Nr 2012/04.14 Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties : herziening van het WTCB-Rapport nr. 1
Nr 2012/04.13 Lichtweerkaatsende dakafdichtingen en zonnepanelen
Nr 2012/04.12 Het verenigen van de dimensionale toleranties met de eisen van bouwheren
Nr 2012/04.11 Controle van de dimensionale toleranties op de bouwplaats
Nr 2012/04.10 Toleranties voor ETICS
Nr 2012/04.09 Thermische glasbreuk
Nr 2012/04.08 EPB-aanvaardbare plaatsing van vensters
Nr 2012/04.07 Zonnepanelen op platte daken : windbelastigen
Nr 2012/04.06 Bevestiging van metalen dakbedekkingen met staande naad op houten ondergronden
Nr 2012/04.05 Uitvoeringsfiches voor paalfunderingen
Nr 2012/04.04 Normering van zichtbeton in zicht
Nr 2012/04.03 Delaminatie van bedrijfsvloeren : eerste vaststellingen van de proefresultaten van het WTCB
Nr 2012/04.02 Interacties tussen de bouwberoepen bij doorgedreven energetische renovatie
Nr 2012/04.01 Recht van antwoord op het artikel "Gedaan met de twijfel"
Nr 2012/03.18 Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's
Nr 2012/03.17 Werfvoorbereiding : een noodzaak
Nr 2012/03.16 Herziening van de norm over de verlichting van binnenwerkplekken
Nr 2012/03.15 Contactgeluidsisolatieprestaties van houten vloeren en vloerbedekkingen
Nr 2012/03.14 Een mooie toekomst voor superisolerende materialen
Nr 2012/03.13 Waterverbruik en piekdebieten in appartementsgebouwen
Nr 2012/03.12 Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015)
Nr 2012/03.11 Vervormbaarheid van mortellijmen en voegmortels
Nr 2012/03.10 Textielvloerbekledingen : bestaande en toekomstige vereisten
Nr 2012/03.09 Milieu-impact van ETICS
Nr 2012/03.08 Renovatie van bestaande vensters : vervanging of andere oplossingen
Nr 2012/03.07 Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren
Nr 2012/03.06 Afbreken van hanggoten ten gevolge van sneeuwbelastingen
Nr 2012/03.05 Parkeerdaken : enkele grote principes en aandachtspunten
Nr 2012/03.04 Zelfverdichtend beton : aandachtspunten voor de uitvoering
Nr 2012/03.03 Zelfverdichtend beton voorschrijven
Nr 2012/03.02 Geotechnische proeven en controles op palen
Nr 2012/03.01 Gedaan met de twijfel !
Nr 2012/02.18 Akoestische verbetering van de ruwbouw door middel van ontdubbelde gemene muren voor rijwoningen en appartementen
Nr 2012/02.17 Intellectuele eigendomsrechten voor bouwbedrijven
Nr 2012/02.16 Visco-elastische materialen ter verbetering van het vibroakoestische comfort in gebouwen
Nr 2012/02.15 Na-isolatie van spouwmuren door opvulling van de luchtspouw.
Nr 2012/02.13 Kwaliteit van het vulwater voor centrale-verwarmingsinstallaties.
Nr 2012/02.12 Beoordeling van de hechtsterkte van een verf
Nr 2012/02.11 Plaatsing van tegels op een verwarmde vloer.
Nr 2012/02.10 Relevantie van proeven op afgewerkte natuursteenproducten : slipweerstand.
Nr 2012/02.09 Profielen voor bepleisteringen
Nr 2012/02.08 Uitvoering van uitstalramen
Nr 2012/02.07 Specifieke schade aan houten terrassen
Nr 2012/02.06 Compactdaken, een nieuwe trend ?
Nr 2012/02.05 Montagetechnieken voor zonnepanelen op hellende daken
Nr 2012/02.04 Optimalisatie van het trilprocedé
Nr 2012/02.03 Betonstorten tijdens de winterperiode. Vers beton beschermen tegen vorst
Nr 2012/02.02 Scheurvorming in niet-dragende metselwerkwanden
Nr 2012/01.12 Men mag geen stappen overslaan
Nr 2012/01.11 Controle van de luchtdichtheid
Nr 2012/01.10 De doorboringen van het luchtscherm beheersen.
Nr 2012/01.09 Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk
Nr 2012/01.08 Luchtdichtheidsprestatieklassen voor buitenschrijnwerk
Nr 2012/01.07 Luchtdichtheid van de gebouwschil bij platte daken
Nr 2012/01.06 Luchtdichtheid van hellende daken : de details maken het verschil
Nr 2012/01.05 Houtskeletbouw en luchtdichtheid
Nr 2012/01.04 Luchtdicht bouwen : aandachtspunten in de ruwbouwfase
Nr 2012/01.03 Technische installaties en de luchtdichtheid van gebouwen
Nr 2012/01.02 De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen
Nr 2012/01.01 Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen
Nr 2011/04.20 De energiecertificering van gebouwen (januari 2012) (vervangt Katern 2010/2.15)
Nr 2011/04.19 Mobiele ICT : wat nieuws ?
Nr 2011/04.18 Geluidsisolatie bij lichte binnenwanden
Nr 2011/04.17 Beoordeling van koudebruggen : voldoende aandacht voor de details
Nr 2011/04.16 Spoelen van drinkwaterinstallaties voor hun ingebruikname
Nr 2011/04.15 Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning)
Nr 2011/04.14 De juiste verlijming voor elk type soepele muurbekleding
Nr 2011/04.13 Voorbereiding van anhydrietgebonden dekvloeren voor harde vloerbedekkingen
Nr 2011/04.12 Scheurvorming in terrassen uit natuursteen : een gevolg van vorst ?
Nr 2011/04.11 Harde op de isolatie verlijmde bekledingen
Nr 2011/04.10 Schokbestendigheid van beglazingen
Nr 2011/04.09 Borstweringen van gebouwen (vervangt gedeeltelijk de TV 196) (vervangen door Katern 2016/04.08)
Nr 2011/04.08 Gelijmde houten verbindingen
Nr 2011/04.07 Brandpreventie bij groendaken
Nr 2011/04.06 Dimensionering van houten daktimmerwerk
Nr 2011/04.05 Invloed van de EPB op het metselwerk
Nr 2011/04.04 Brandveiligheid van industriële gebouwen : bijlage 6 van het koninklijk besluit "Basisnormen"
Nr 2011/04.03 Levenscycluskosten en de aannemer
Nr 2011/04.02 Sneeuw op daken : waarom zoveel schade ?
Nr 2011/03.18 Evaluatie van de daglichttoetreding met computersimulaties
Nr 2011/03.17 Beheermiddelen en kostprijsberekening
Nr 2011/03.16 Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen
Nr 2011/03.15 Uiterst energiezuinig leren bouwen : 10 jaar om een revolutie waar te maken
Nr 2011/03.14 EPB-Infofiches : installaties en systemen
Nr 2011/03.13 Krasvorming in en vroegtijdige slijtage van keramische vloertegels
Nr 2011/03.12 Behandeling van natuursteenmaterialen
Nr 2011/03.11 Voegen : hardheid en duurzaamheid
Nr 2011/03.10 Akoestische criteria voor beglazingen
Nr 2011/03.09 Verven : van een lage VOS-inhoud naar een lage VOS-emissie
Nr 2011/03.08 Ecologische houtafwerkingen
Nr 2011/03.07 Aanbevelingen voor de plaatsing en onderhoud van brandwerende deuren
Nr 2011/03.06 Bouwknopen bij platte daken
Nr 2011/03.05 Opbouw van daken met een niet-zelfdragende metalen dakbedekking
Nr 2011/03.04 Smart-Geotherm
Nr 2011/03.03 Ingebouwde intelligentie
Nr 2011/03.02 Houtskeletbouw. Deel 1 : windverband van dragende muren
Nr 2011/03.01 De Onderhoudsgids in een nieuw kleedje
Nr 2011/02.20 Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (september 2011) (vervangt Katern 2007/3.1)
Nr 2011/02.19 Buitenschrijnwerk en de veiligheid van personen. Deel 1 : de keuze van het glas (vervangt Katern 2008/3.8)
Nr 2011/02.16 Aangepaste geluidseisen in scholen
Nr 2011/02.15 Reiniging van sanitaire installaties voor ingebruikname (Update : november 2011)
Nr 2011/02.14 Verse lucht in oude woningen
Nr 2011/02.13 Gipspleisters overschilderen
Nr 2011/02.12 Het loskomen van vloertegels
Nr 2011/02.11 Oplevering van natuursteen
Nr 2011/02.10 ETICS : de isolatie en haar plaatsing
Nr 2011/02.09 Deuren en gehelen uit gehard glas
Nr 2011/02.08 STS 53.2 "Industriële, commerciële en residentiële poorten"
Nr 2011/02.07 Vervorming van houten gevelbekledingen beperken
Nr 2011/02.06 Na-isolatie van platte daken : invloed op de hoogte van de dakopstanden
Nr 2011/02.05 Dakschilden met een flauwe helling : waterdichtheid en duurzaamheid
Nr 2011/02.04 Uitvoeringsklassen, ontkisting en nabehandeling van beton : nieuwe regels
Nr 2011/02.03 Keuze van metselmortels
Nr 2011/02.02 Remediëring van zoutbelast metselwerk : nieuwe technieken ?
Nr 2010/04.18 Geluidshinder door ventilatiesystemen
Nr 2010/04.17 Natuursteen : twee specifieke pathologieën
Nr 2010/04.16 De verschillende functies van zonneweringen
Nr 2010/04.15 Hoe duurzaam zijn waterloze urinoirs?
Nr 2010/04.14 EPB-eisen voor Brussel
Nr 2010/04.13 Verven en kitten
Nr 2010/04.12 Isolatiematerialen voor zwevende dekvloeren : vervormingscriteria
Nr 2010/04.11 Droging van binnenbepleisteringen
Nr 2010/04.10 Glasproducten en de veiligheid van personen
Nr 2010/04.09 Lijmen voor houten vloerbedekkingen (Update : januari 2011)
Nr 2010/04.08 Brandgedrag van houten gevelbekledingen
Nr 2010/04.07 Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken
Nr 2010/04.06 Milieu-impact van hellende daken
Nr 2010/04.05 Fotovoltaïsche systemen en bliksembeveiliging
Nr 2010/04.04 Beschoeiingen : uitvoeringsfiches
Nr 2010/04.03 Nieuwe Eurocode voor windbelasting (Update : juni 2011)
Nr 2010/04.02 Bruikbaarheidsgrenstoestanden van gewapend beton. Deel 1 - Controle van de doorbuiging volgens Eurocode 2 (update 11 augustus 2011)
Nr 2010/04.01 Pop-outs in béton
Nr 2010/03.19 Ook de bouwsector is innovatief
Nr 2010/03.18 CALE : wegbereider voor de EPB
Nr 2010/03.17 Het digitale bouwbedrijf is dichterbij dan u denkt
Nr 2010/03.16 Bouwknopen en K-peil
Nr 2010/03.15 Waterslag in metalen leidingen
Nr 2010/03.14 Houtverwarming in woningen
Nr 2010/03.13 Vochtgehalte van dekvloeren en beperking van de droogtijd
Nr 2010/03.12 Dekvloeren : bewegingsvoegen of niet ?
Nr 2010/03.11 Pleister voor een zachte klimaatregeling ?
Nr 2010/03.10 Stabiliteit van glazen binnenwanden (vervangen door Dossier 2017/4.7)
Nr 2010/03.09 Oplevering van houten schrijnwerk : kleurverschillen en verkleuringen
Nr 2010/03.08 Uitloging van cederhouten gevels
Nr 2010/03.07 Mechanisch bevestigde platte daken : schroeven en verdeelplaatjes
Nr 2010/03.06 Warmtecapaciteit van isolatiematerialen en risico op overhitting
Nr 2010/03.05 Spuitbeton voorschrijven
Nr 2010/03.04 Gelijmde betonwapening : recente evoluties
Nr 2010/03.03 "Soil mix"-wanden als kerende constructies : kritische analyse van de ontwerpparameters
Nr 2010/03.02 Druksterkte van metselwerk
Nr 2010/02.18 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010). (vervangt Nr 2008/4.1)
Nr 2010/02.17 De toekomst luidt veelbelovend "BIM"
Nr 2010/02.16 Bouwmethoden ter verbetering van de geluidsisolatie tussen appartementen (2)
Nr 2010/02.15 Energiecertificering van gebouwen (vervangen door Katern 2011/4.20)
Nr 2010/02.14 Gebruiksgeschiktheid van buizen voor sanitair en/of verwarming
Nr 2010/02.13 Dimensionering en plaatsing van expansievatten
Nr 2010/02.12 Compatibiliteit van verven
Nr 2010/02.11 Waterdichtheid onder gelijmde betegelingen
Nr 2010/02.10 Slipweerstand van natuursteen
Nr 2010/02.09 Pleistermortels
Nr 2010/02.08 Statistische analyse van de buigweerstand van glas
Nr 2010/02.07 Inbraakweerstand van gevelschrijnwerk
Nr 2010/02.06 Opslag en uitvoering van zelfklevende afdichtingsmembranen
Nr 2010/02.05 Geluidsisolatie van hellende daken
Nr 2010/02.04 Schijnbare cohesie van onverzadigde gronden
Nr 2010/02.03 Financiële kosten en milieu-impact
Nr 2010/02.02 Verbouwing van zolders
Nr 2010/01.13 Toleranties in de bouw : Sanitaire en industriële loodgieterij - Schaarse toleranties (vervangen door Katern 2015/02.33)
Nr 2010/01.12 Toleranties in de bouw : Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen - Aandacht voor de ondergrond (vervangen door Katern 2015/02.32)
Nr 2010/01.11 Toleranties in de bouw : Harde muur- en vloerbedekkingen - Gecombineerde toleranties (vervangen door Katern 2015/02.31)
Nr 2010/01.10 Toleranties in de bouw : Plafonneer- en voegwerken - Evenwicht tussen ondergrond en afwerking (vervangen door Katern 2015/02.30)
Nr 2010/01.09 Toleranties in de bouw : Glaswerken - De oplevering van beglazingen opgehelderd (vervangen door Katern 2015/02.29)
Nr 2010/01.08 Toleranties in de bouw : Schrijnwerken - Functionaliteit en uitzicht, twee essentiële aspecten (vervangen door Katern 2015/02.28)
Nr 2010/01.07 Toleranties in de bouw : Dakbedekkingen - Elegant én ondoorlatend (vervangen door Katern 2015/02.27)
Nr 2010/01.06 Toleranties in de bouw : Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangen door Katern 2015/02.26)
Nr 2010/01.05 Toleranties in de bouw : Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangen door Katern 2015/02.25)
Nr 2010/01.04 Toleranties in de bouw : Toleranties onderling combineren (vervangen door Katern 2015/02.24)
Nr 2010/01.03 Toleranties in de bouw : Controleinstrumenten en -methodologie (vervangen door Katern 2015/02.23)
Nr 2010/01.02 Toleranties in de bouw : Terminologie (vervangen door Katern 2015/02.22)
Nr 2010/01.01 Toleranties in de bouw : Bouwtoleranties onder de loep (vervangen door Katern 2015/02.21)
Nr 2009/04.18 Bouwmethoden ter verbetering van de geluidsisolatie tussen appartementen (1)
Nr 2009/04.17 Infofiches "Ventilatie" ter verklaring van de EPB
Nr 2009/04.16 Waterstagnering in drinkwaterinstallaties vermijden
Nr 2009/04.15 Lage-temperatuurverwarming wordt de standaard
Nr 2009/04.14 Gevolgen van de norm NBN EN 13914-2 voor het schildersplamuur
Nr 2009/04.13 Mozaïek op net : onthechtingsrisico in zwembaden
Nr 2009/04.12 Vlekvorming door oxidatie op gevels uit graniet
Nr 2009/04.11 ETICS : het pleister
Nr 2009/04.10 Zachte-schokproeven : een vergelijkende analyse
Nr 2009/04.09 Economisch haalbare prestatiebepaling van houten vensters
Nr 2009/04.08 Windwerking op platte daken
Nr 2009/04.07 Nieuwe materialen met fotokatalytische eigenschappen
Nr 2009/04.06 Hout-betonvloeren : een geslaagde combinatie !
Nr 2009/04.05 Renoveren volgens de passiefhuisstandaard
Nr 2009/04.04 Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen
Nr 2009/04.03 Europese specificaties voor de druksterkte van metselwerkproducten
Nr 2009/03.15 Respecteren van de contactgeluidsisolatiecriteria uit de NBN S 01-400-1
Nr 2009/03.14 Thermische isolatie van bestaande muren
Nr 2009/03.13 Preventie van de luchtvervuiling, teweeggebracht door centrale-verwarmingsinstallaties : nieuwe regels in het Waalse Gewest
Nr 2009/03.12 Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking
Nr 2009/03.11 Randafwerking van betegelde buitenterrassen op de volle grond
Nr 2009/03.10 Onderhoud van ETICS
Nr 2009/03.09 Gebruik van gelaagd glas in structurele toepassingen
Nr 2009/03.08 Plaatmaterialen en hun toepassingen (vervangen door de WTCB-Dossiers 2015/2.20)
Nr 2009/03.07 Rimpelvorming in de dakafdichting vermijden
Nr 2009/03.06 Thermische isolatie van hellende daken bij renovatie
Nr 2009/03.05 Ontwerp en uitvoering van bemalingen : Belgische richtlijnen
Nr 2009/03.04 Gelijmde betonwapening : de recentste ontwikkelingen
Nr 2009/03.03 Specificatie van beton voor bedrijfsvloeren
Nr 2009/03.02 Vorstweerstand van baksteen : gebreken van de Europese methode
Nr 2009/02.18 Renovatie van kelders (gecorrigeerd op 11 oktober 2017)
Nr 2009/02.17 Verhoogd akoestisch comfort voor appartementen en rijwoningen
Nr 2009/02.16 De crisis bestrijden door innovatie, creativiteit en differentiatie
Nr 2009/02.15 De classificatie van armaturen
Nr 2009/02.14 De meting van de luchtdichtheid : van belang voor iedereen !
Nr 2009/02.13 Beheersing van het legionellarisico in sanitaire installaties
Nr 2009/02.12 Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen
Nr 2009/02.11 Brandreactie van elastische vloerbekledingen : aandacht voor de plaatsingsvoorwaarden !
Nr 2009/02.10 Vorstweerstand van keramische tegels : onaangepaste Europese norm
Nr 2009/02.09 Nieuwe Europese normen : implicaties voor de TV 228
Nr 2009/02.08 Focus op patrijspoorten en de glazen wanden van aquariums
Nr 2009/02.07 Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen
Nr 2009/02.06 Integratie van zonnepanelen in daken
Nr 2009/02.05 Het olympische stadion van Athene : niet-intrusieve controle van structuurelementen in gebruik
Nr 2009/02.04 Beproeving van grondankers op reële schaal
Nr 2009/02.03 De verhinderde betonkrimp : Voorpelling volgens de Eurocode 2 en beheersing met uitvoeringstechnieken
Nr 2009/02.01 De ETICS in de schijnwerpers
Nr 2009/01.17 Meer comfort met minder energie
Nr 2009/01.16 Een akoestische klimaatsverandering
Nr 2009/01.15 Steen en marmer : tijdloos en modern
Nr 2009/01.14 Bepleisteringen : binnen decoreren, buiten ook isoleren
Nr 2009/01.13 De schrijnwerker : een ambachtsman met groot vakmanschap
Nr 2009/01.12 Sanitaire installaties : van Knossos tot de ruimtevaart
Nr 2009/01.11 Van het afgedichte dak tot de multifunctionele dakbedekking
Nr 2009/01.10 Het platte dak in constante evolutie
Nr 2009/01.09 Glas en zijn toepassingen ... een succesverhaal !
Nr 2009/01.08 Betegelingen : van de farao's tot nu
Nr 2009/01.07 De schilderkunst is ouder dan men zou kunnen denken ..
Nr 2009/01.06 Rendementen van meer dan 100 %
Nr 2009/01.05 Ruwbouw : een thema met veel gezichten
Nr 2009/01.01 Het WTCB viert zijn 50 lentes
Nr 2008/04.20 Het respecteren van de nieuwe akoestische-comfortcriteria in houtconstructies
Nr 2008/04.19 Aanpasbare woningen
Nr 2008/04.17 CE-markering van deuren en ramen
Nr 2008/04.16 Corrosie van koperen regenwaterafvoerleidingen
Nr 2008/04.13 Sloop en recycling. Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier
Nr 2008/04.12 Vermijden van wapeningscorrosie, ingeleid door de aanwezigheid van chloriden in het beton
Nr 2008/04.11 Ultrahogesterktebeton, een nieuwe stap in de betontechnologie
Nr 2008/04.10 Thermische isolatie van hellende daken bij renovatie
Nr 2008/04.09 Maatvastheid van harsgebonden agglomeraattegels
Nr 2008/04.08 Thermische isolatie van leidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Nr 2008/04.07 Lijmen voor elastische vloerbedekkingen
Nr 2008/04.06 Beoordelen van beton in situ bij geschillen
Nr 2008/04.05 Een TV gewijd aan bijzondere bouwwerken uit glas
Nr 2008/04.04 CE-markering van bouwkalk
Nr 2008/04.03 Parkeerdaken : een TV in voorbereiding
Nr 2008/04.02 De verschillende plaatsingstechnieken voor vloerbetegelingen
Nr 2008/04.01 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië. (vervangen door Nr 2010/2.18)
Nr 2008/03.13 Het buigen van dunne gevelbekledingen uit marmer
Nr 2008/03.12 Toleranties op binnenbepleisteringen
Nr 2008/03.11 Dimensionale toleranties op buiten- en binnenschrijnwerk
Nr 2008/03.10 Legionellabeheersing : welke lengte voor de uittapleiding?
Nr 2008/03.09 Een dak renoveren ? Eerst isoleren !
Nr 2008/03.08 Buitenschrijnwerk en de veiligheid van personen. Deel 1: de keuze van het glas (vervangen door Katern 2011/2.19)
Nr 2008/03.07 Voegmortels voor keramische tegels
Nr 2008/03.03 Kalksteenfillers : welke toekomst in beton?
Nr 2008/02.09 Schotelen van houten vloerbedekkingen
Nr 2008/02.08 Ontmanteling van elementen uit asbestcement in buitenomstandigheden
Nr 2008/02.07 Veiligheid bij de uitvoering van werken in geprefabriceerd beton
Nr 2008/02.06 Contactgeluidsisolatie bij elastische vloerbedekkingen: een belangrijk punt bij de herziening van de TV 165
Nr 2008/02.05 Brandwerende deuren: opnieuw gelegitimeerd
Nr 2008/02.04 Een goede ventilatie vereist een goede samenwerking
Nr 2008/02.03 De parketsector in de schijnwerpers
Nr 2008/02.02 Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen
Nr 2008/02.01 Bouwmaterialen en gezondheid
Nr 2008/01.01 Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011)
Nr 2007/04.06 Intrillen van funderingselementen
Nr 2007/04.04 Ter plaatse gestort zichtbeton : aandacht voor de kwaliteit
Nr 2007/04.03 Herstelmortels voor beton in België en Europa: normalisering, certificering en uitvoering
Nr 2007/04.02 Textiel als flexibel bekistingsmateriaal
Nr 2007/04.01 Afwerkingsgraad voor gipsplaten en verfsystemen ... onlosmakelijk verbonden eisen
Nr 2007/03.10 Contactisolatie van massieve vloeren
Nr 2007/03.09 Luchtdicht bouwen: uitvoeringstechnieken voor lichte constructies
Nr 2007/03.08 Ontwerp van axiaal belaste funderingspalen volgens Eurocode 7
Nr 2007/03.07 Vezelversterkt beton. Identificatie van de relevante mechanische eigenschappen voor structurele toepassingen
Nr 2007/03.06 Veilgheid bij de uitvoering van werken in geprefabriceerd beton
Nr 2007/03.03 BENOR-staal voor beton : het belang voor de aannemer
Nr 2007/03.02 Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen
Nr 2007/03.01 Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (juni 2007) (vervangen door Katern 2011/2.20)
Nr 2007/02.09 Dichtheid van ingegraven constructies uit gewapend beton
Nr 2007/02.08 Corrosie in sanitaire leidingen van gegalvaniseerd staal
Nr 2007/02.07 Geluidsisolatie van gevels
Nr 2007/02.06 Bepaling van het systeemrendement van verwarmingsinstallaties
Nr 2007/02.03 CE-markering van tegellijmen. Keramische binnen- en buitenbetegelingen voor muren en vloeren
Nr 2007/02.02 De brandstabiliteit van houten trappen (Update : juli 2011)
Nr 2007/02.01 Risicomanagement in de bouw
Nr 2007/01.14 Afval
Nr 2007/01.13 Gebouwen beter beschermen tegen diefstal
Nr 2007/01.12 Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2)
Nr 2007/01.11 Industrieel flexibel en demontabel bouwen
Nr 2007/01.10 Duurzaam omgaan met water
Nr 2007/01.09 Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen
Nr 2007/01.08 Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand
Nr 2007/01.07 Doordacht duurzaam renoveren
Nr 2007/01.06 Luchtdichtheidsmeting van gebouwen volgens de norm NBN EN 13829: enkele toelichtingen
Nr 2007/01.05 Luchtdichtheid van gebouwen. Een casestudy
Nr 2007/01.04 De warmtepomp: een duurzaam verwarmingssysteem
Nr 2007/01.03 Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa
Nr 2007/01.02 Duurzaam bouwen: bouwen aan de toekomst
Nr 2007/01.01 Inventarisatie van contaminanten in te slopen gebouwen
Nr 2006/04.11 Specifieke houteigenschappen en invloed op de afwerkingssystemen
Nr 2006/04.10 Gebruik van roestvrij staal in beton
Nr 2006/04.06 Staal in de bouw. Deel 1 : Corrosiviteit van de milieus en staalsoorten
Nr 2006/04.05 Ultrahogesterktebeton: een veelbelovende technologie
Nr 2006/04.04 Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 1)
Nr 2006/04.03 De onderhoudsfactor van verlichtingsinstallaties
Nr 2006/04.02 Dekvloermortels en dekvloeren : eigenschappen en eisen
Nr 2006/04.01 De aanpak van de Belgische octrooicellen
Nr 2006/03.09 Het groendak is geen onbekende meer
Nr 2006/03.07 Bekistingsdruk bij zelfverdichtend beton
Nr 2006/03.06 CE-markering van geluidsschermen
Nr 2006/03.05 Gebruik van gegalvaniseerd staal in beton
Nr 2006/03.04 Toegankelijkheidsbeleid : meer dan wetgeving
Nr 2006/03.03 Trillingen veroorzaakt door werfactiviteiten : een casestudy
Nr 2006/03.02 Regenwaterafvoer op groendaken
Nr 2006/03.01 Principes voor de uitvoering van bouwputten
Nr 2006/02.11 Onderhoud van houten buitenschrijnwerk
Nr 2006/02.10 Beton voorschrijven volgens NBN B 15-001 en NBN EN 206-1
Nr 2006/02.09 CE-markering van industriële, commerciële en residentiële poorten
Nr 2006/02.08 Uitbloeiingen op baksteenmetselwerk
Nr 2006/02.07 Het TIS-project "Inbraakbeveiliging"
Nr 2006/02.06 Houtskeletbouw : een systeem in volle ontwikkeling
Nr 2006/02.04 Europese specificaties voor de duurzaamheid van buitenbepleisteringen
Nr 2006/02.03 Schilderwerken : grote veranderingen in zicht..
Nr 2006/02.02 Duurzaam grindgebruik in Vlaanderen
Nr 2006/02.01 CE-markering van ramen en deuren voor voetgangers
Nr 2006/01.14 Isolatie en binnenafwerking
Nr 2006/01.13 Condensatieketels besparen energie !
Nr 2006/01.12 De houtfractie in hellende daken
Nr 2006/01.11 De muurvoet : een te isoleren knoop
Nr 2006/01.10 Ingegraven constructies isoleren en afdichten
Nr 2006/01.09 Energetische doeltreffendheid van gebouwen : toekomstperspectieven
Nr 2006/01.08 Energetische doeltreffendheid van gebouwen : een beetje geschiedenis
Nr 2006/01.07 De Energieprestatierichtlijn : de laatste evoluties
Nr 2006/01.06 Meer comfort ... met minder energie !
Nr 2006/01.05 Het energieverbruik van gebouwen
Nr 2006/01.04 Duurzaam energiegebruik in onze bebouwde omgeving
Nr 2006/01.03 Schrijnwerk en beglazing : een modelpaar ?
Nr 2006/01.02 Vrijwillige initiatieven op het vlak van de energieprestatie
Nr 2006/01.01 Bestaande gebouwen : een grote uitdaging op het vlak van energieverbruik
Nr 2005/04.10 Voor hellende daken met een betere luchtdichtheid
Nr 2005/04.09 Opgelegde belastingen in gebouwen volgens Eurocode 1
Nr 2005/04.08 Betonnen wanden en platen voor vloeistofdichte toepassingen. Ontwerp en uitvoering volgens Eurocode 2
Nr 2005/04.07 Akoestische normalisatie in België en Europa
Nr 2005/04.06 Staal-betonconstructies. Deel 3 : controle van de gebruiksgrenstoestanden bij staalplaat-betonvloeren volgens Eurocode 4. Rekenvoorbeelden
Nr 2005/04.05 Geelbruine verkleuring van witte marmers
Nr 2005/04.04 Zelfverdichtend beton : karakterisering en controle op de bouwplaats (wat leren ons de praktische proefmethoden voor vers beton?)
Nr 2005/04.03 Mechanische zon
Nr 2005/04.02 Nieuwe behandelingen voor inheems hout
Nr 2005/03.10 "Gesloten" verwarmingstoestellen
Nr 2005/03.09 Cementgebonden gietvloeren
Nr 2005/03.07 Ontwikkeling van "akoestische" rolluikkasten
Nr 2005/03.06 Nieuwe normen voor beton (deel 2)
Nr 2005/03.05 Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen : een nieuwe norm
Nr 2005/03.04 Brandveiligheid van tunnels
Nr 2005/03.03 Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord
Nr 2005/03.02 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties
Nr 2005/03.01 De Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen
Nr 2005/02.09 Dunne reflecterende producten. Welke thermische prestaties? (Engelse versie ook beschikbaar)
Nr 2005/02.09 Reflective thin products. What thermal performances ?
Nr 2005/02.08 Stabiliteit van tijdelijke bouwputten
Nr 2005/02.07 Identificeren van asbest in gebouwen
Nr 2005/02.06 Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN 1991-1-3
Nr 2005/02.05 De energieadviesprocedure weldra op de rails
Nr 2005/02.03 Resultaten van het PRESCO-netwerk
Nr 2005/02.02 Veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen
Nr 2005/02.01 Hulpstoffen voor beton : recente ontwikkelingen
Nr 2005/01.12 Gewestelijke, nationale en Europese steun voor innovatie
Nr 2005/01.10 Duurzame ontwikkeling en renovatie
Nr 2005/01.08 Verf en soepele vloerbekledingen
Nr 2005/01.07 Dakafdichtingssystemen
Nr 2005/01.06 Lichte constructies in hout en hellende daken
Nr 2005/01.05 Metselwerk en gevelbekleding
Nr 2005/01.04 Stortklaar en geprefabriceerd beton
Nr 2005/01.03 Geotechniek en funderingsprocédés
Nr 2005/01.02 Het Europese octrooi en het Gemeeschapsoctrooi
Nr 2005/01.01 Schrijnwerk en glaswerk : welke verbeteringen?
Nr 2004/04.11 Vloeistofdichte betonvloeren : ontwerp en uitvoering
Nr 2004/04.10 Ook uw waterinstallatie kan ten prooi vallen aan legionella !
Nr 2004/04.09 De chemische aantasting van beton
Nr 2004/04.07 Staal-betonconstructies. Deel 2 : controle van de gebruiksgrenstoestanden volgens Eurocode 4
Nr 2004/04.06 Toegankelijkheid van trappen : Randbemerkingen bij § 2.4.2 van TV 198
Nr 2004/04.05 Vlak glas en veiligheid - Commentaren op de norm NBN EN 12600
Nr 2004/04.04 Toleranties op ter plaatse gestort beton : evolutie van de specificaties
Nr 2004/04.03 "Gelijmd" baksteenmetselwerk
Nr 2004/04.01 Akoestische prestaties van dubbele geventileerde gevels (DGG)
Nr 2004/03.07 De ventilatie van kantoorgebouwen
Nr 2004/03.05 Slijtage van harde vloerbedekkingen
Nr 2004/03.04 Nieuwe normen voor beton. Deel 1 : nieuwe versie van de norm NBN B 15-001
Nr 2004/03.03 De gecombineerde CE-markering voor industriële, commerciële en residentiële poorten
Nr 2004/03.02 De invloed van wanddoorvoeringen op de brandweerstand
Nr 2004/03.01 Milieu-impact van industriële bouwplaatsen
Nr 2004/02.07 Akoestische invloed van de afwerking van muren uit metselwerk
Nr 2004/02.06 Herstellen van beton met hydraulische mortels
Nr 2004/02.05 Nieuwe Europese richtlijnen voor de bescherming van werknemers
Nr 2004/02.04 Verlichting van buitenwerkplekken
Nr 2004/02.03 Innovatieve uitvoeringsmethoden voor performante monolithische bedrijfsvloeren
Nr 2004/02.02 De krimp van jong speciaal beton
Nr 2004/02.01 De restauratie van het Martelarenmonument te Leuven
Nr 2004/01.06 Akoestische isolatie in houtskeletwoningen
Nr 2004/01.04 Beton nabehandelen
Nr 2004/01.03 Digitale tekeningen
Nr 2004/01.01 Dubbele geventileerde gevels. Deel 1 : voorstelling van de gevelopbouw
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht