Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-rapport

Principes en aandachtspunten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen

Download

WTCB-Rapport, BEL, 2016, nr 17, 70 p.


Auteurs:

  • Janssen (A.)
  • Delem (L.)
  • Wastiels (L.)
  • Van Dessel (J.)

Jaar: 2016
Ref: REF00007685


Prijzen: Enkel on-line beschikbaar

Principes en aandachtspunten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen

Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen worden de materiaalgerelateerde aspecten van bouwwerken en bijgevolg ook de keuze voor duurzame bouwmaterialen steeds belangrijker. Dit betekent dat men niet alleen rekening moet houden met de technische, de functionele, de esthetische, de economische en de wettelijke aspecten van de bouwmaterialen, maar ook steeds met hun socio-economische prestaties en hun milieuprestaties. Deze evolutie wordt mede ondersteund door de integratie van specifieke eisen omtrent duurzaam materiaalgebruik in de verschillende evaluatie- en certificatiesystemen voor duurzame gebouwen in het binnenen buitenland, evenals in bestaande subsidiemechanismen. Een hele reeks van duurzaamheidsaspecten – waaronder milieulabels en milieuverklaringen, levenscyclusanalyses (LCA), hergebruik en recyclage, hernieuwbare materialen, lokale materialen, duurzame ontginning en productie, levenscycluskosten en de mogelijke impact van de materialen op de menselijke gezondheid – komt hierbij aan bod. Vanwege het uitgebreide gamma aan duurzaamheidsaspecten die gerelateerd zijn aan bouwmaterialen ziet de bouwprofessioneel vaak door de bomen het bos niet meer. Om meer klaarheid te scheppen in deze materie, wordt er in dit rapport dieper ingegaan op de belangrijkste principes en aandachtspunten met betrekking tot de keuze voor duurzame bouwmaterialen. In de hoofdstukken worden de volgende onderwerpen behandeld: - Technische normering en reglementering - Milieulabels en milieuverklaringen - Levenscyclusanalyse (LCA) - Voorbeelden van LCA-studies - Belangrijke aspecten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen