Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-rapport

PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie

Download

WTCB-rapport, BEL, 2002, n° 6, 75 p., 23 ref.


Auteurs:

  • Heijmans (N.)
  • Schouwenaars (S.)
  • Vandaele (L.)
  • Wouters (P.)
  • Vandermarcke (B.)

Jaar: 2002
Ref: CSTC1060850


Prijzen voor papieren versie

PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie

Brochure met de beschrijving van een strategie voor de verhoging van de voordelen die door de renovatie van kantoorgebouwen worden geboden, zowel wat betreft de kwaliteit van de binnenomgeving (thermisch en visueel comfort en luchtkwaliteit), als van zijn milieuimpact (energiebesparing). Beschrijving van het project PROBE (Pragmatic Renovation of Office Building for a better Environment) toegepast op een getuigegebouw ingeplant op de site van het proefstation van het WTCB in Limelette, dat in twee fasen verloopt: enerzijds de renovatie van het omhulsel (dak en gevels) en van de klimaatinstallaties (vervanging van de ketels, installatie van een mechanisch ventilatiesysteem, vervanging van de ventilatiekokers) en van de verlichting, en anderzijds de opvolging van een reeks parameters, zowel energetische als met betrekking tot het comfort (wintercomfort, kwaliteit van de binnenlucht, zomercomfort en visueel comfort).