Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

Leidraad voor de goede uitvoering van textiele vloerbekledingen

Download

TV 262, 136 p., 2017/05/00.


Auteur: Nguyen (E.)


Jaar: 2017
Ref: REF00009715


Prijzen voor papieren versie

Leidraad voor de goede uitvoering van textiele vloerbekledingen

De benaming "textiele vloerbekledingen" dekt verschillende vloerbekledingstypes waarvan de gebruiks- of slijtlaag bestaat uit natuurlijke of chemische textielvezels (kunstvezels of synthetische vezels), dan wel uit een mengsel hiervan. Na een kort overzicht van de gebruikte terminologie, wordt er in dit document een gedetailleerde beschrijving gegeven van de verschillende types textiele vloerbekledingen. Zo wordt er dieper ingegaan op hun verschillende karakteristieken en de eisen die eraan gesteld worden. Het onderzoek van de staat van de ondergrond waarop de plaatsing zal gebeuren, de voorbereiding van de ondergrond, het gebruik van materialen die geschikt zijn voor de plaatsing, het respecteren van specifieke plaatsingsprocedures en een geschikt onderhoud vormen essentiële voorwaarden om de duurzaamheid van een textiele vloerbekleding te waarborgen. Deze Technische Voorlichting werd in deze optiek opgesteld.