Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken (herziening van de TV 159)

Download

Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken (herziening van de TV 159)

Deze Technische Voorlichting heeft betrekking op decoratieve schilderwerken van gebouwen en burgerlijke bouwkunde. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de hoofdkenmerken, de drogingswijzen en de belangrijkste toepassingen van de moderne bindmiddelen. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de identificatie van de verven en de compatibiliteit van de bindmiddelen. Hoofdstuk 5 beschrijft en definieert de verschillende uitvoeringsgraden van de schilderwerken voor de verschillende mogelijke ondergronden. In hoofdstuk 6 wordt er gefocust op de eisen die opgelegd worden aan decoratieve verven en wordt er een beschrijving gegeven van de betreffende normen, richtlijnen en labels. Ten slotte gaat in dit document tevens de nodige aandacht uit naar de verfgebreken, het onderhoud en het plaatselijk overschilderen.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 249 Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken