Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/08/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van oktober 2016)

Download

Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van oktober 2016)

De technische voorlichting 241 is gewijd aan de plaatsing van elastische vloerbekledingen en vormt een herziening van het onderdeel over de plaatsing van soepele vloerbekledingen uit de "TV 165 [2]". De verschillende vloerbekledingstypes worden beschreven in hoofdstuk 3 en hun eigenschappen in hoofdstuk 4. De staat en de voorbereiding van de ondergrond waarop de bekleding geplaatst wordt, worden besproken in hoofdstuk 5. Het gebruik van de geschikte uitvoeringsmaterialen (hoofdstuk 6), de naleving van de specifieke plaatsingtechnieken (hoofdstuk 7) en een aangepast onderhoud (hoofdstuk 8) zijn onmisbare voorwaarden om de duurzaamheid van het materiaal te verzekeren.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 241 Plaatsing van elastische vloerbekledingen