Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

Betonpannen. Addendum 2 bij de TV 240 (deze prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2)

Download

Betonpannen. Addendum 2 bij de TV 240 (deze prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2)

Addendum dat nader ingaat op de bijzondere regels die van toepassing zijn voor betonpannen. Naast een productbeschrijving van dit dakpantype en zijn hulpstukken geeft dit addendum een overzicht van de voornaamste soorten betonpannen en hun producteigenschappen (geometrische karakteristieken, fysische en mechanische karakteristieken, brandgedrag, structuur en uitzicht). Verder bevat dit document drie bijlagen : een beknopt lexicon, een overzicht van de informatie die de fabrikant dient mee te delen voor het verkrijgen van een CE-markering en een voorbeeld van een verklaring van overeenstemming met de CE-markering.