Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

De applicatie van opzwellende verfsystemen op stalen constructies

Download

De applicatie van opzwellende verfsystemen op stalen constructies

Document dat handelt over opzwellende verfsystemen die tot doel hebben de stabiliteit bij brand van stalen constructies te verlengen. In deze Technische Voorlichting wordt bijzondere aandacht geschonken aan de uitvoeringsaspecten ervan : toewijzing van de taken en verantwoordelijkheden aan de verschillende betrokkenen (opdrachtgevers, uitvoerders, fabrikanten), applicatie van het opzwellende verfsysteem, controle en metingen in situ. Ook de bescherming van staal-betonconstructies komt erin aan bod (zij het minder uitgebreid).