Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

Ontwerp en uitvoering van staalplaat-betonvloeren

Download

Ontwerp en uitvoering van staalplaat-betonvloeren

De informatie die in deze Technische Voorlichting vervat is, is voornamelijk afkomstig uit de normen en technische voorschriften met betrekking tot staalplaat-betonvloeren. Ze definieert de karakteristieken ervan (functies, materialen, systemen) en beschrijft de prestatie-eisen die eraan opgelegd worden. Verder vormt ze een leidraad voor de toepassing van de rekenmethode, beschreven in de norm NBN EN 1994-1-1 (Deel 1-1 van de Eurocode 4) met betrekking tot staalplaat-betonvloeren. Tenslotte komen ook de verschillende uitvoeringsfasen, de afwerking en de op de bouwplaats te respecteren veiligheidsmaatregelen aan bod.