Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Condensatieketels

Download

Condensatieketels

Deze Technische Voorlichting is volledig gewijd aan installaties die instaan voor de verwarming van gebouwen en de productie van sanitair warm water. Ze groepeert alle nuttige informatie voor bouwprofessionelen die condensatieketels willen installeren in nieuwbouw- of renovatieprojecten. Na een overzicht van het werkingsprincipe, de energieprestaties en de technologie van de condensatieketel, geeft deze TV aan hoe men het vermogen van een dergelijke ketel kan berekenen en de warmte-afgiftesystemen kan ontwerpen en dimensioneren. Vervolgens behandelt dit document de regeling, geeft het een aantal voorbeelden van hydraulische schema's, beschrijft het de eisen en de te treffen maatregelen voor de ruimte waarin de ketel opgesteld wordt (stookplaats of technische ruimte) en geeft het voorschriften in verband met de afvoer van rookgassen. Tot slot haalt de TV nog een aantal problemen aan die gepaard kunnen gaan met de vervanging van een bestaande ketel door een condensatieketel en geeft ze een overzicht van de huidige reglementeringen en normen.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 235 Condensatieketels.