Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

Muurbetegelingen

Download

TV 227, 60 p., 2003/03/00, 50 ref.


Auteur: Vandooren (O.)


Jaar: 2003
Ref: CSTC1071090


Prijzen voor papieren versie

Muurbetegelingen

Document dat dieper ingaat op de plaatsing (gevels en binnenmuren) van keramische muurtegels, muurtegels van natuursteen, glas, porselein en analoge producten of harsgebonden muurtegels : de meest courante belastingen en eisen waaraan een muurbetegeling moet voldoen; materialen (tegels), stel- en voegproducten, toebehoren; ondergronden (types, toleranties); uitvoering van een muurbetegeling, oplevering, onderhoud; overzicht van de vaakst voorkomende schadegevallen en aanbevelingen ter beperking ervan. De bijlage bevat een Memorandum voor de keuze en de uitvoering van muurbetegelingen.