Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Daken met golfplaten van vezelcement : Materiaal - Opbouw - Uitvoering

Download

Daken met golfplaten van vezelcement : Materiaal - Opbouw - Uitvoering

Leidraad voor de goede uitvoering van hellende daken met golfplaten van vezelcement. Hierin worden eerst de golfplaten (types, kwaliteit, productspecificaties) en de hulpstukken (aansluitingsdetails), evenals de samenstelling van het dak en meerbepaald van de draagconstructie (zonder en met onderdak), de akoestische en thermische isolatie van de dakschilden en de verschillende mogelijke afdichtingen beschreven. Vervolgens komen in dit document de plaatsing van de golfplaten en de uitvoeringsdetails uitgebreid aan bod. In een aantal hoofdstukken worden daarna het gebruikte gereedschap, de veiligheid bij uitvoering en onderhoud, de brandveiligheid, het onderhoud en de afbraak van deze daken evenals de mogelijke gebreken ervan (afwaaien van de platen, lucht- en waterlekken) besproken. De bijlage gaat tenslotte dieper in op de slagregenintensiteit in België.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 225 Daken met golfplaten van vezelcement : Materiaal - Opbouw - Uitvoering.