Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Harsgebonden bedrijfsvloeren (vervangt TV 139)

Download

Harsgebonden bedrijfsvloeren (vervangt TV 139)

Bijgewerkte leidraad met de huidige kennis en ervaring inzake harsgebonden bedrijfsvloeren. Terminologie, toepassingsdomeinen van bedrijfsvloeren en gebruikte harssoorten. Karakteristieken voor de beoordeling van een harsgebonden bedrijfsvloer (mechanische weerstand en stabiliteit, brandveiligheid, vloeistofdichtheid, gebruiksveiligheid, enz.). Voegen (krimp- en bewegingsvoegen) en andere uitvoeringsdetails (deurdorpels, perimeters, sleuven). Uitvoering van harsgebonden bedrijfsvloeren (voorafgaandelijke controles, voorbereiding van de ondergrond, menging, aanbrenging van primers, filmvormende lagen, zelfeffende systemen, met de truweel egaliseerbare mortels, enz., vervlechting en polymerisatie van de bekleding). Keuze van een bedrijfsvloer, oplevering en onderhoud van een bedrijfsvloer, enkele veiligheidsaspecten. In de bijlagen: memorandum voor de keuze en uitvoering van harsgebonden bedrijfsvloeren, dimensionele eisen, enkele termen en definities eigen aan harsgebonden bedrijfsvloeren.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 216 Harsgebonden bedrijfsvloeren