Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen (ingetrokken in juni 2018 en vervangen door TV 258)

Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen (ingetrokken in juni 2018 en vervangen door TV 258)

Bepaling van de ventilatieconcepten en -middelen volgens de Belgische norm NBN D 50-001, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de voorzieningen voor de basisventilatie (aanvoer, transfer en afvoer van de lucht), voor de intensieve ventilatie van woonvertrekken en voor de ventilatie van lokalen zonder specifieke woonfunctie ; het probleem van de interactie tussen verbrandingstoestellen en ventilatie en enkele technologische oplossingen voor dat probleem ; en ten slotte het begrip "prestaties van ventilatiesytemen".

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 203 Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen