Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/08/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Daken met betonpannen. Opbouw en uitvoering (gedeeltelijk vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails)

Download

Daken met betonpannen. Opbouw en uitvoering (gedeeltelijk vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails)

Praktijkregels voor de uitvoering van daken met betonpannen, rekening houdend met de jongste ontwikkelingen en verworven kennis dank zij onderzoek omtrent de dakopbouw, en met name door de studie van de draagconstructie van het dak en de kapconstructie, de regen- en luchtdichtheid alsook de windweerstand (onderdak, bevestiging, ¼), de thermische en akoestische isolatie van de dakschilden of van de zoldervloer en de verschillende uitvoeringsdetails van daken (dakranden en doorbrekingen) en aansluitingswerken. Enkele raadgevingen voor het onderhoud, overzicht van de meest voorkomende oorzaken van schade (breuk, mosvorming, uitbloeiingen op de pannen, wegvliegen van pannen, waterlekken, luchtlekken en warmteverliezen). In de bijlage : windwerking en windstabilitiet van het dak, binnenklimaatklassen.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 202 Daken met betonpannen. Opbouw en uitvoering