Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Sanitaire installaties. Deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen. Voorstel van sanitair reglement

Download

Sanitaire installaties. Deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen. Voorstel van sanitair reglement

Eerste deel van het voorstel van sanitair reglement, dat de basisbegrippen omschrijft, de technische voorschriften geeft aan dewelke moet worden voldaan door de afvoerinstallaties - door de zwaartekracht - voor huishoudelijk afvalwater van woongebouwen, scholen, hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, kazernes, enz., en dat de regels geeft voor de dimensionering van de afvoerinstallatie (aanduiding, voor de verschillende soorten leidingen, van de nominale diameter voor de berekening in functie van het af te voeren piekdebiet). In bijlage: voorbeeld van dimensionering.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 200 Sanitaire installaties. Deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen. Voorstel van sanitair reglement.