Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Dampkappen en keukenventilatie

Download

Dampkappen en keukenventilatie

Basisgegevens voor dampkappen voor keukenventilatie. Classificatie van dampkappen en hun toebehoren (filters, afvoerleidingen). Eisen van de gebruiker van een dampkap : afvoer van polluenten, energieverbruik, geluidsoverlast, enz. Technische aspecten van de installatie (soorten dampkappen, afmetingen en plaatsing, afvoer van de kookdampen, luchttoevoer, akoestisch gedrag, afvoerleidingen, controle van de debieten, brandveiligheid, verlichting, onderhoud en gebruik). Methoden om de afvoerleidingen te dimensioneren. Voorbeelden. Checklist met een reeks punten die in beschouwing dienen te worden genomen bij het ontwerp en de keuze van een afzuiginstallatie.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 187 Dampkappen en keukenventilatie.