Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

Vereenvoudigde berekeningsmetode voor een vloerverwarmingssysteem (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18)

Download

TV 181, 44 p., 1990/09/00.


Auteur: Schietecat (J.)


Jaar: 1990
Ref: CSTC1013913


Prijzen voor papieren versie

Vereenvoudigde berekeningsmetode voor een vloerverwarmingssysteem (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18)

Vereenvoudigde berekeningsmethode ter vergemakkelijking van de manuele methode voorgesteld in de TV 170, die van toepassing is op vloerverwarmingssystemen van het natte type met kunststofbuizen (PER, PP en PB). Principe van de methode: concreet voorbeeld dat de verschillende fasen van de berekening alsook alle in te voeren gegevens duidelijk illustreert. Methode voor de berekening van de in reeks geplaatste kringen. Duidelijke en nauwkeurige rekentabellen met alle nodige definities en formules.