Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Diepfunderings- en onderbouwprocédés

Download

Diepfunderings- en onderbouwprocédés

Deze nota heeft als voorwerp de beschrijving van de diepfunderings- en onderbouwprocédés met palen of putten, door keerwanden, behandeling van de grond in de diepte. Deze nota werd vrijwillig beperkt tot de beschrijving van de procédés die worden toegepast door de Belgische ondernemingen gespecialiseerd in dergelijke werken en die gewoonlijk optreden als onderaannemer van de algemeen aannemers. Voorts wordt een lijst gegeven van de geraadpleegde funderingsondernemingen alsook een uitvoerige literatuurlijst.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 129 Diepfunderings- en onderbouwprocédés.