Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/08/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Eenheden, grootheden, symbolen. Toepassing op de bouwnijverheid. (vervangt TV 128)

Download

Eenheden, grootheden, symbolen. Toepassing op de bouwnijverheid. (vervangt TV 128)

Herziene en bijgewerkte uitgave van de Technische Voorlichting nr 128 van het WTCB gepubliceerd in 1979. Bondig overzicht van de wettelijke schikkingen inzake het gebruik van de eenheden in België en algemene principes van het SI-eenhedenstelsel. Principes van de schrijfwijze van de gebruikte eenheden in het Nederlands en het Frans. In bijlage : voornaamste wettelijke eenheden van toepassing in de bouw (tabellen voor zeven specifieke domeinen),met aanduiding van de betrekkingen tussen de eenheden.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 164 Eenheden, grootheden, symbolen. Toepassing op de bouwnijverheid.